Ημιαναλυτική μελέτη της διδιάστατης εξίσωσης Liouville και εφαρμογές στις νανοδρομές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Semi analytical study of two dimensional Liouville equation and its application to nanostructures
Ημιαναλυτική μελέτη της διδιάστατης εξίσωσης Liouville και εφαρμογές στις νανοδρομές

Χαραλαμπίδης, Ευστάθιος Γεωργίου

Currently efforts are made in order to implement Mosfets with size almost in nanometer. This promising device is the Double Gate Mosfet which structure and characteristics, overturn several disadvantages of common Mosfets such as short channel effects (SCE’s) etc. However, its importance of such a device, is the fact that it contributes to less power consumption while the system is in operation which in fact is desirable. Although there are not any analytical models describing the potential distribution of such a device, we keen to find such a model. In this thesis, we illustrate a semianalytical model which springs from thorough study of the simulated potential distribution, model which is very accurate compared with the numerical results. iii
Πρόσφατες προσπάθειες γίνονται για την κατασκευήMosfets όπου το μέγεθος τους είναι της τάξης του nm. Μια τέτοια υποσχόμενη συσκευή είναι το Mosfet διπλής πύλης όπου η ίδια του δομή και τα χαρακτηριστικά του, εξαλείφουν τα διάφορα μειονεκτήματα που υπάρχουν με τα κοινά Mosfets όπως π.χ. τα λεγόμενα short channel effects (SCEs) κ.α. Επίσης, σημαντικό πλεονέκτημα της συσκευής αυτής, είναι το γεγονός ότι δεν καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ϱεύματος κατά την λειτουργία της, πράγμα επιθυμητό.΄Wστόσο, αναλυτικά μοντέλα για την περιγραφή του δυναμικού εντός αυτής της συσκευής δεν έχουν ϐρεθεί, όπου επιθυμητή είναι η εύρεση οποιασδήποτε λύσης για την μοντελοποίηση αυτού. Στη παρούσα εργασία, εκθέτουμε ένα ημι-αναλυτικό μοντέλο το οποίο προέκυψε από την αριθμητική μελέτη του δυναμικού εντός αυτής της συσκευής, το οποίο περιγράφει με αρκετά καλή ακρίβεια, σε σύγκριση με τα αριθμητικά μας αποτελέσματα, το δυναμικό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Short channel effectets
Mosyet διπλής πύλης
Εξίσωση Liouville
Strong inversion
Double gate mosfet
Ισχυρή ανατροφή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-17T12:40:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.