Γνωσιοθεωρία και οντολογία στον Νικόλαο Κουζανό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Theory of knowledge and ontology in Nicolas of Cusa
Γνωσιοθεωρία και οντολογία στον Νικόλαο Κουζανό

Τέλιος, Ιωάννης Παναγιώτη

This essay attempts to present and discuss Nicholas of Cusa’s basic theological ideas and line them up with their philosophical tradition. In the first part I introduce Nicholas as the political and ecclesiastical man of his time. Moreover, I detect the theoretical substratum on which the cardinal sets up his theological system, and try to determine the position that held in philosophy and its history. In the second and third part I try to present and discuss cardinal’s basic ideas: (a) his theory of knowledge – both under the prism of the Kantian emphasis on the subject and the prism of the medieval philosophy; (b) his ontology, by stressing his fundamental distinction between the finite and the infinite. The last two parts are concluded with my comments and criticism on what has been presented, while in a parallel direction I bring forth the basic theological topics that troubled the philosopher and challenged his mind.
Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσει τις βασικές προβληματικές της θεολογικής σκέψης του Νικόλαου Κουζανού και να τις εντάξει στη φιλοσοφική παράδοση από την οποία προήλθαν και την οποία γονιμοποίησαν. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας παρουσιάζουμε, άλλοτε συνοπτικά και άλλοτε εκτενέστερα, τις συζητήσεις σχετικά με: (α) Τον πολιτικό και εκκλησιαστικό άνδρα Νικόλαο Κουζανό και το ζήτημα της σχέσης θεωρίας και πράξης στη ζωή του. (β) Το θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίχθηκε ο Κουζανός για να οικοδομήσει το θεολογικό του σύστημα, καθώς και την τύχη που του επιφύλαξε η φιλοσοφία και η ιστορία της. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος της εργασίας έχουν πιο συστηματικό χαρακτήρα, καθώς παρουσιάζουν και συζητούν τα βασικά σημεία της σκέψης του καρδινάλιου: (α) Τη γνωσιοθεωρία του – τόσο υπό το πρίσμα της καντιανής στροφής στο υποκείμενο όσο και υπό το πρίσμα της Μεσαιωνικής φιλοσοφίας. (β) Την οντολογία του και ειδικότερα τη σχέση απείρου – πεπερασμένου και τις ιδιότητες τους. Τα δύο τελευταία μέρη ολοκληρώνονται με παρατηρήσεις και συμπεράσματα, ενώ ταυτόχρονα ανασυγκροτούν (με ευσύνοπτες παρεκβάσεις) τα βασικά θεολογικά ζητήματα, στα οποία ο Κουζανός εμμέσως δοκιμάζει να απαντήσει.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Renaissance
Αντανάκλαση/εικόνα
reflection/Image
Ontology
Creation
Middle Ages
Δημιουργία
Οντολογία
Μεσαίωνας
Αναγέννηση
Γνωσιοθεωρία
Theory of knowledge

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-18T07:03:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.