Η Επίδραση των Συστημάτων και των Ετικετών Ποιότητας στην Εμπορία Τροφίμων: η Περίπτωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Η Επίδραση των Συστημάτων και των Ετικετών Ποιότητας στην Εμπορία Τροφίμων: η Περίπτωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σέμος, Αναστάσιος
Κοντογεώργος, Αχιλλέας

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα συστήματα ποιότητας και η επίδραση των πιστοποιητικών τους στην εμπορική πολιτική μιας επιχείρησης. Επίσης, παρουσιάζονται οι δυνατότητες για την αξιοποίησή τους από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της χώρας. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των πλεονεκτημάτων που αποδίδονται στα ΣΠ, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την εμπορία τροφίμων, που φέρουν σήμανση ποιότητας, όπως τα βιολογικά ή οργανικά, τα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, ενώ βαρύτητα δίνεται στα συστήματα HACCP, ISO 9001 και ISO 14001. Επίσης, εξετάζεται η πλευρά των καταναλωτών καθώς και θέματα σχετικά με την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των προϊόντων που φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα εμπορικά σήματα και η δυνατότητα δημιουργίας εμπορικών σημάτων από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.Τέλος, γίνονται προτάσεις σχετικά με τη δυνατότητα και την προοπτική χρήσης των παραπάνω πιστοποιητικών σε συνδυασμό με τα εμπορικά σήματα από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, προκείμενου να διευκολυνθεί η διάθεση των προϊόντων που παράγουν.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Εμπορία τροφίμων
Συστήματα ποιότητας
Εμπορικά σήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-12-18T07:45:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)