Οικονομικές ανισότητες των 10 νέων χωρών και η σημασία τους για τον αγροτικό τομέα της ΕΕ και της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικονομικές ανισότητες των 10 νέων χωρών και η σημασία τους για τον αγροτικό τομέα της ΕΕ και της Ελλάδας

Σέμος, Αναστάσιος
Μυγδάκος, Ευθύμιος

Η συνεχής διεύρυνση της ΕΕ με νέες χώρες και προς όλες τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού χώρου δημιουργεί νέες ευκαιρίες και για τις εντασσόμενες χώρες και για τα παλαιά μέλη της ΕΕ. Παράλληλα όμως, λόγω των διαφόρου μορφής ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των νέων χωρών, αλλά και μεταξύ νέων και παλαιών δημιουργούνται προβλήματα κυρίως προσαρμογής και ανταγωνισμού στις αγορές και κυρίως στις αγορές των αγροτικών προϊόντων. Με την πρόσφατη μεγάλη διεύρυνση των δέκα χωρών δημιουργήθηκαν νέες συνθήκες για τον αγροτικό τομέα των χωρών της ΕΕ-15 εξ αιτίας κυρίως ανισοτήτων που υπάρχουν στους διάφορους τομείς των οικονομιών των νέων χωρών και κυρίως στον αγροτικό τομέα. Στην παρούσα εργασία έγινε μια σύγκριση διαφόρων μεγεθών της οικονομίας των νέων χωρών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των παλαιών χωρών της ΕΕ και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Για τον αγροτικό τομέα της ΕΕ-25 πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα προσαρμογής στις νέες αγορές για τα νέα μέλη. Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας θεωρείται ότι μάλλον θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις αλλά και ωφέλειες λόγω της διαφορετικής σύνθεσης της αγροτικής παραγωγής.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Επιπτώσεις
Νέες χώρες
Διεύρυνση
Ανισότητες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009-12-18T08:47:07Z
2007


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

urn:ISSN:11086939
Αγροτική Έρευνα, vol.30 no.1 [2007] p.47-61 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.