Η πολύγλωσση τάξη στην Κύπρο. Στάσεις μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση απέναντι στους ξενόγλωσσους (συμ) μαθητές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Βillingual class in Cyprus. Attitudes of students in primary education for foreign students
Η πολύγλωσση τάξη στην Κύπρο. Στάσεις μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση απέναντι στους ξενόγλωσσους (συμ) μαθητές

Ιωάννου, Μαρία Χρυσοστόμου

The purpose of the study was to find out the existence of negative attitudes for foreigner students of "low" language culture, who study in Cyprus primary education. The results of the research have proved tath there is serious indication of differentation of paritucular groups of foreigner students adn it is closely connected with stereotypes relative with religion, histor. Teachers as a part of education system have to work against descrimination and in facor of diversity
Η έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει την ύπαρξη αρνητικών στάσεων απέναντι σε αλλόγλωσσους (συμ)μαθητές κατώτερης γλωσσικής κουλτούρας, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις διαφοροποίησης στάσεων απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες αλλόγλωσσων μαθητών, που έχουν σχέση με στερεότυπα άμεσα συνδεδεμένη με τη θρησκεία, την ιστορία κλπ. Οι εκπαιδευτικοί ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος οφείλουν να εργαστούν για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την αποδοχή της διαφοροποίησης

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρατσισμός
Πολυγλωσσία
Multilanguage
Language
Γλώσσα
Διγλωσσία
Αλλόγλωσσοι
Foreingers
Attitudes
Bilingualism
Στάσεις
Racism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-18T11:03:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)