Η έννοια της ελευθερίας στους Thomas Hobber και John Locke

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The concept of liberty in Thomas Hobber's and John Locke's thought
Η έννοια της ελευθερίας στους Thomas Hobber και John Locke

Καραμουρατίδης, Αθανάσιος Χαραλάμπους

After mentioning some of the basic features of political philosophy and its problems, especially concerning the concept of liberty as well as the ones of freedom and free will, the final part of this essay consists of an analysis of Thomas Hobber thought's on liberty taking under consideration the historical context and the philosophical assumptions that define in a degree his work. The second unit of the essay consists of a presentation of John Locker thesis on the subject of liberty as well as a presentation of his specific goals and intentions that affect his political philosophy. In the third and last part of the essay one can find a discussion of several subjects regarding liberty so that it can become as clear as possible what each of the philosophers have to say on the subject, and in what degree they agree or disagree. Throughout the essay the historical context, the ---- that have influenced the two philosophers as well as their intentions are considered extremely significant and taken well under consideration.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας, μετά από έναν πρόλογο σχετικό με τη σημασία και τα προβλήματα της πολιτικής φιλοσοφίας αλλά και της έννοιας της ελευθερίας, αναλύεται η σκέψη του Thomas Hobber αναφορικά με την ελευθερία καθώς και οι ιστορικές συνθήκες και οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις που επηρέασαν την σκέψη του, όπως και οι στόχοι του και οι επιδιώξεις του που επιτρέπουν να κατανοηθεί το καλύτερο δυνατόν το πως και γιατί γίνεται αντιληπτή από τον Hodder η έννοια της ελευθερίας και ποια είναι τα όριά της. Εν συνεχεία παρατίθενται οι επιρροές του John Loebe όπως και οι επιδιώξεις του στο ιστορικό πλαίσιο το οποίο σκέφτεται και δρα, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται έννοιες όπως ο νόμος, η εξουσία, η θρησκεία, η ιδιοκτησία και φυσικά η ελευθερία, και το περιεχόμενο που δίνει σε αυτές. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται η παράδοση της σκέψης και των απόψεων των δύο φιλοσόφων σε ζητήματα όπως η εκπαίδευση και η θρησκεία, η ιδιοκτησία και η πολιτική εξουσία, τα δικαιώματα, η ανυπακοή ακόμα και η στρατιωτική υποχρέωση που βοηθούν να κατανοήσουμε το πως αντιλαμβάνεται ο καθένας από αυτούς την έννοια της ελευθερίας, αλλά και πως, σε τι και γιατί διαφοροποιούνται μεταξύ τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιδιοκτησία
Θρησκεία
Rights
Ελευθερία
Δικαιώματα
Individualism
Religion
Politics
Liberty
Ατομικισμός
Property
Πολιτική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-18T13:11:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)