Η χρήση δεικτών επιστημικής τροπικότητας ως μέσα μετριασμού και έμφασης από φυσικούς και μη-φυσικούς ομιλητές της ανεπίσημης/μη-τυπικής επιστολής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The use of epistemic modality markers as a means of hedging and boosting by L1 and L2 speakers of Modern Greek: a corpus-based study in informal letter-writing
Η χρήση δεικτών επιστημικής τροπικότητας ως μέσα μετριασμού και έμφασης από φυσικούς και μη-φυσικούς ομιλητές της ανεπίσημης/μη-τυπικής επιστολής

Ευσταθιάδη, Καλλιόπη Ευστάθιου

Η μεταπτυχιακή διατριβή διερευνά το φαινόμενο της Επιστημονικής Τροπικότητας στη Νέα Ελληνική. Η έρευνα βασίζεται σε σώματα κειμένων παραγωγής ανεπίσημης/μη τυπικής επιστολής. Επιχειρήθηκε μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στα σώματα κειμένων μη-φυσικών και φυσικών ομιλητών της Νέας Ελληνικής. Μία σειρά δεικτών επιστημικής τροπικότητας μελετήθηκαν σε επίπεδο περικειμένου (πρόταση ή παράγραφος, όπου δεν ήταν επαρκής η ανάλυση σε επίπεδο πρότασης), προκειμένου να διαφανεί ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι μη-φυσικοί ομιλητές της Ν.Ε. για να εκφράσουν την προσωπική τους θέση/άποψη χωρίς να παραβιάζουν τους κώδικες ευγένειας που επιβάλλει η κοινωνία.
The thesis explores the semantic area of Epistemic Modality in Modern Greek, by means of a corpus-based research on informal letter-writing. A comparative, quantitative study was performed between written corpora of non-native informants with various language backgrounds and Greek native speakers. A number of epistemic markers were contextualised to reveal the ways they are used in order to express the speaker's stance while performing a number of discourse-pragmatic functions without violating the societal norms of politeness.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Epistemic modality
Learner corpora
Hedges
Boosters
Cultural variation
Δείκτες μετριασμού
Σώματα κειμένων μαθητών
Face
Επιστημονική τροπικότητα
Δείκτες έμφασης, 'πρόσωπο', πολιτισμική ποικιλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-21T10:37:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.