Η οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο: η δράση της και η σχέση της με τις πολιτικές δυνάμεις την περίοδο 1928-1957

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The muslim brotherhood in Egypt: action and its relations with the political forces 1928-1957
Η οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο: η δράση της και η σχέση της με τις πολιτικές δυνάμεις την περίοδο 1928-1957

Κουργιώτης, Παναγιώτης Δημητρίου

Η ιστορική οργάνωση της μουσουλμανικής αδελφότητας στην πρώτη φάση της ανάπτυξής της. Μελετάται ο τρόπος με τον οποίο κινητοποίησε τους οπαδούς της και η πολυμορφία της δράσης της. Ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετώπισαν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στην Αίγυπτο την περίοδο 1928-1057 καθώς και οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη διπλωματικών τάσεων στο επίπεδο της ηγεσίας και της βάσης της
One of the most historic islamic movments in the modern era is under examination in this paper. The muslim brotherhood is approached by the author as the first organizational attempt on behalf of islam and its renaissance. The points of the most importance in this survey are in which way brotherhoods activities were articulated and its relations with the egyptian political forces from 1928 till 1957

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αδελφοί Μουσουλμάνοι
Αίγυπτος
Political Islam
Κουργιώτης Παναγιώτης
Brothers muslim
Egypt
Kourgiotis Panayiotis
Πολιτικό ισλάμ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-21T10:57:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)