Ο λόγος της αλληλεγγύης: η αντιρατσιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης (1998-2007)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The language of solidarity: antiracist initiative of Thessaloniki (1998-2007)
Ο λόγος της αλληλεγγύης: η αντιρατσιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης (1998-2007)

Καρακατσάνη, Περσεφόνη Ιωάννη

Στην παρούσα εργασία γίνεται καταγραφή της λειτουργίας Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και της «ομπρέλας» της (συνιστώσες της) και χρησιμοποιείται η Κριτική Ανάλυση Λόγου ως μεθοδολογικό εργαλείο για τον γραπτό λόγο της οργάνωσης κατά την πρώτη δεκαετία δράσης της (1998-2007). Η ΑΠΘ είναι μια οργάνωση με αριστερό προσανατολισμό και ο λόγος της εντάσσεται στα πλαίσια του λόγου της Αλληλεγγύης. Πρόκειται για ένα λόγο εναλλακτικό, αντίβαρο στους κυρίαρχους λόγους των ελίτ που αμφισβητεί το status quo και προτρέπει για δράση λειτουργώντας ως αντι-εξουσία (counter-power). Με δεδομένο πως η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη εξετάζονται: το λεξιλόγιο, οι στρατηγικές λόγου και οι ρητορικές δομές των κειμένων. Στο λόγο της αναδύεται το τριπλό σχήμα «καλοί, κακοί και άσχημοι» που αντιστοιχεί στα ακόλουθα κοινωνικά υποκείμενα: α) τους αλληλέγγυους-συμπαραστάτες, β) τους ρατσιστές και τον κρατικό μηχανισμό με τις δυνάμεις καταστολής και γ) τις εν θέσει και εν δυνάμει κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (κυρίως μετανάστες και των πρόσφυγες). Υπάρχει πολωτική παρουσίαση των «καλών» και των «κακών» και διαβάθμιση ενεργητικότητας μεταξύ των τριών κοινωνικών συντελεστών. Η παρουσίαση των άσχημων είναι η πιο ποικιλόμορφη, ανάλογα με το αναγνωστικό κοινό και τους στόχους που επιθυμεί να πετύχει η οργάνωση.
In this thesis there is description of the function of Antiracist Initiative of Thessaloniki and its ‘umbrella’ (relative organizations, groups etc). Texts of the first decade of the organization have been researched using the methodological tool of Critical Discourse Analysis. Antiracist Initiative of Thessaloniki is a left wing organization and its discourse can be labeled as ‘Solidarity Discourse’. It is an alternative discourse, against mainstream discourses of elites which questions ‘status quo’ and urge people to act, therefore Antiracist Initiative Discourse can be described as counter-power discourse. Given that language not neutral: lexicon, discourse strategies and rhetorical structures are examined. There is a triple emerging scheme: the ‘good’, the ‘bad’ and the ‘ugly’ which corresponds to the following social actors: a) members of solidarity movements b) racists and state and c) social excluded groups (mainly immigrants and refugees). There is a polarizing presentation of the ‘good’ and the ‘bad’ and gradation of agency of the three social actors. The ‘ugly’ are depicted in a variety of ways according to the audience it addresses and the targets the organization wishes to fulfill.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινωνικά κινήματα
Αντιρατσιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης
Στρατηγικές λόγου
Discoursive strategies
Social movements
Αλληλεγγύη
Θεωρία κινητοποίησης πόρων
Resource mobilization theory
Critical discourse analysis
Κριτική ανάλυση λόγου
Solidarity
Antiracist initiative of Thessaloniki

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-22T09:56:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.