δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αφοπλισμός και Έλεγχος των Εξοπλισμών στο Διάστημα
Disarmament and Arms Control in Outer Space

Τζιουράς, Ιωάννης Χρήστου

Πόσο άνοιξε ο δρόμος για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του διαστήματος έπειτα από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους; Το διάστημα είναι μια διεθνοποιημένη κοινή περιοχή πέρα από την εθνική κυριαρχία των κρατών. Η ασφάλεια επομένως στο διάστημα πρέπει να είναι κοινή ασφάλεια όλων των κρατών. Η αντίληψη για κοινή ασφάλεια στο διάστημα οδηγεί στην πλήρη απαγόρευση των ενεργών στρατιωτικών δραστηριοτήτων στο διάστημα καθώς και σε ένα καθεστώς ελέγχου των εξοπλισμών για την αντιβαλλιστική άμυνα. Εφαρμόζοντας τις έννοιες αυτές στο αντικείμενο της διεθνούς ασφάλειας στο διάστημα, η ανάλυση αυτή θα προβεί σε συμπεράσματα για την εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού καθεστώτος για τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος.
How far the USA’s withdrawal from the ABM Treaty and the recent plans for a National Missile Defense opened the door to further militarization of Space? Outer space is an internationalized common area beyond national jurisdiction of individual States. Security in space must therefore be the common security of all States. The concept of common security in outer space leads to a complete ban of active military uses of space and to an arms control regime for anti-missile defense. By applying these clauses to the subject of international security in outer space, the analysis will further draw patient conclusions for the establishment of an effective regime for safeguarding the peaceful uses of outer space.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αντιδορυφορικά όπλα
Διαστημική ασφάλεια
Ελεγχος των εξοπλισμών
Arms control
Αφοπλισμός
Διαστημικά όπλα
Αντιβαλλιστική άμυνα
Antimissile defense
Space weapons
Disarmament
Space security

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-22T10:10:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.