Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων ως αντικείμενο αγροτικής πολιτικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων ως αντικείμενο αγροτικής πολιτικής

Σέμος, Αναστάσιος

Εδώ και δεκαετίες, κύριο μέλημα όλων των κρατών του κόσμου ήταν η εξασφάλιση της αυτάρκειας σε τρόφιμα. Αυτό επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες είτε άμεσα με την αύξηση της εγχώριας παραγωγής είτε έμμεσα, με την εξασφάλιση της οικονομικής δυνατότητας εισαγωγών από άλλες χώρες. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλες περιοχές του πλανήτη στις οποίες πάρα πολλές χώρες δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα της επάρκειας των τροφίμων στους λαούς τους με οποιοδήποτε τρόπο. Μετά από την εξασφάλιση της διατροφής των λαών στις προηγμένες χώρες, προέκυψε επιτακτική η ανάγκη των ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων-τροφίμων. Δηλαδή, η κατανάλωση προϊόντων ως τρόφιμα θα πρέπει, όχι μόνο να ικανοποιούν την ανάγκη της φυσικής επιβίωσης, αφού τα τρόφιμα αποτελούν την πηγή της ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά θα πρέπει να πληρούν και ορισμένα επίπεδα ποιότητας και προδιαγραφές ασφάλειας ώστε η κατανάλωσή τους να μη ενέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Αυτό φυσικά εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι μια αυτονόητη προϋπόθεση για την παραγωγή και προσφορά κάποιου προϊόντος στην αγορά των τροφίμων. Και ως ένα βαθμό φαίνεται ότι όλα τα προϊόντα ικανοποιούν αυτή την προϋπόθεση αφού στις προηγμένες χώρες ο ανταγωνισμός στην αγορά είναι μεγάλος και τις περισσότερες φορές τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των προϊόντων πληρούν τις βασικές προτιμήσεις και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Στην πραγματικότητα όμως την ποιότητα των περισσοτέρων προϊόντων που καταναλώνονται ως τρόφιμα, δεν την καθορίζουν μόνο τα ορατά χαρακτηριστικά ή τουλάχιστον για μια μεγάλη κατηγορία προϊόντων – τροφίμων η ποιότητα και κατ’ επέκταση η ασφάλειά τους εξαρτάται από μη ορατά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά της ποιότητας σ’ ένα προϊόν αποκτώνται πρωτίστως από το στάδιο της παραγωγής και κατά δεύτερο λόγο από την περαιτέρω μεταχείριση και επεξεργασία. Μεγάλη σημασία για την ποιότητα έχει η μεταχείριση του προϊόντος κατά τη διαδρομή του από το τέλος της παραγωγής μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Τα αγροτικά προϊόντα είτε με τη μορφή που παράγονται είτε με μεταποιημένη μορφή, φυτικής ή ζωικής προέλευσης αποτελούν τη βάση της διατροφής του ανθρώπου. Και σαν τέτοια το ενδιαφέρον και η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγική διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής. Περαιτέρω, ποιοτικά πρωτογενή προϊόντα θα προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα. Η επιτήρηση της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας μέσω μιας εξειδικευμένης αγροτικής πολιτικής θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009-12-23T12:37:49Z
2003


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Συνεταιριστική Πορεία, vol.18 no.72 [2003] p.219-224 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.