Ερευνα εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων στη μελέτη δασικών δρόμων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Research of application of alternative solutions in the study of forest roads
Ερευνα εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων στη μελέτη δασικών δρόμων

Στογιάννου, Γρηγόρης Ιωάννη

Η δασική οδοποιία συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια της ολοκληρωτικής διανοίξεως του ορεινού και δασικού χώρου, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και εποικοδομητικά τα δύσκολα προβλήματα της με την εφαρμογή νέων μεθόδων και σύγχρονων μηχανικών και αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες από τεχνική και οικονομική άποψη. Στην εργασία αυτή διερευνάται η χρησιμοποίηση και η συμβολή σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην τοπογραφία (AUTOCAD,Ψ.Μ.Ε., GPS, GIS, )για μία ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα των διαδικασιών λήψης στοιχείων υπαίθρου κατά την χάραξη δασικού δρόμου. Ερευνούνται επίσης κατά πόσο είναι ασφαλή και εφαρμόσιμα τα αποτελέσματα τους, κατά την λήψη στοιχείων υπαίθρου στα διάφορα στάδια μελέτης μιας οδού, σε σύγκριση με τις κλασικές μεθόδους.Σκοπός της διατριβής είναι η έρευνα εφαρμογής κλασικών και σύγχρονων μεθόδων για την σύνταξη της μελέτης δασικών δρόμων.
The forest road construction contributes substantially in the effort of absolute opening up the mountainous and forest space, faces effectively and constructively her difficult problems with the application of new methods and moder engineers and constitutes today one from the bigger activities that technical and economic opinion. In this work are investigated the utilisation and modern methods that is used in topography

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Forest roads
Δασικός δρόμος
Σύγχρονες μέθοδοι
Χάραξη
Modern methods
Mapping out

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-24T09:42:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)