Συγκριτική μελέτη πολυώροφων μεταλλικών κανονικών και μη κανονικών κτιρίων με σύστημα παραλαβής οριζοντίων δράσεων τύπου CBF και EBF

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Συγκριτική μελέτη πολυώροφων μεταλλικών κανονικών και μη κανονικών κτιρίων με σύστημα παραλαβής οριζοντίων δράσεων τύπου CBF και EBF

Χορμόβα, Κωνσταντίνα Σεραφείμ
Λέλης, Κωνσταντίνος Στυλιανού

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αφορά στη συγκριτική μελέτη πολυόροφων μεταλλικών κανονικών και μη κανονικών κτιρίων με συστήματα παραλαβής οριζοντίων δράσεων με συνδέσμους με ή χωρίς εκκεντρότητα, προοριζόμενα για χρήση γραφείων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι αναλύσεις δύο τύπων κτιρίων, ενός κανονικού καθ' ύψος και σε κάτοψη και ενός μη κανονικού και μελετάται η συμπεριφορά τους όταν αλλάζουν ορισμένοι παράμετροι της ανάλυσης. Για την ανάλυση των φορέων έγινε χρήση του προγράμματος SAP2000, από το οποίο και εξήχθησαν τα εντατικά μεγέθη και του excel, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους ευρωκώδικες. Για τη σύνδεση των δύο παραπάνω προγραμμάτων κρίθηκε απαραίτητη η συγγραφή υποπρογράμματος γλώσσας VISUAL BASIC (VBA), το οποίο αναφέρεται ως L.C.program.
The present thesis essentially is a comparative study of earthquake-resistant design of multi-story steel buildings bound for use as office buildings. Both regular and non-regular plans as well as horizontal braces with and without eccentricity are studied. In particular, two morphologies of buildings are analyzed in detail: one regular over its height as well as in plan and a second one, bereft of regularity in both senses. The behavior of each type is studied against the variation of certain parameters in the respective earthquake design procedure. The SAP2000 software package was used for the computation of the stresses; MS-excel was used as the environment whereupon the Eurocode strength checks were implemented. A special interface referred to as L.C. that binds the aforementioned software packages together was developed for the purposes of the present Thesis in Visual Basic.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύνδεσμοι
Cbf
Ebf
Εκκεντρότητα
Μεταλλικές σεισμικές δράσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-12-28T07:55:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)