Η γλώσσα του αστείου. Λεκτικό χιούμορ και τοπικές προφορές στα ανέκδοτα για Θεσσαλούς: λεκτικό χιούμορ και τοπικές προφορές στα ανέκδοτα για Θεσσαλούς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ γλώσσα του αστείου. Λεκτικό χιούμορ και τοπικές προφορές στα ανέκδοτα για Θεσσαλούς: λεκτικό χιούμορ και τοπικές προφορές στα ανέκδοτα για Θεσσαλούς

Κουρδής, Ευάγγελος

Η μελέτη επιχειρεί να δώσει μια κοινωνιογλωσσολογική διάσταση στα ανέκδοτα που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν, αλλά και σε καινούργια που έχουν κάνει την εμφάνισή τους έως σήμερα, για τους Θεσσαλούς και, κυρίως, για τους Θεσσαλούς-Βλάχους. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη: α) εστιάζεται στην ταύτιση του γλωσσικού ιδιώματος της Θεσσαλίας με εκείνο της φυλής των Βλάχων, β) εντοπίζει τα σημασιολογικά πεδία στα οποία αναφέρονται τα ανέκδοτα για τους Θεσσαλούς, γ) καταγράφει τα φωνητικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους ομιλητές του Θεσσαλικού Ιδιώματος, δ) αναφέρεται στους μηχανισμούς κατασκευής νέων μορφοφωνολογικών τύπων που αποδίδονται στο Θεσσαλικό Ιδίωμα και ε) εξετάζει δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά του γλωσσικού αστείου: το στοιχείο του απρόσμενου και το στοιχείο της οικονομίας.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Κοινωνιογλωσσολογία
Anecdotes
Χιούμορ
Sociolinguistics
Thessalian Dialect
Θεσσαλικό ιδίωμα
Ανέκδοτα
Humor

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-12-28T15:09:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Η Γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, [2008] p.287-293 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.