δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Pll applications
Εφαρμογές PLL

Πετκάνη, Ζωή Αντωνίου

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια του χάους και σύντομη ιστορική διαδρομή με βάση τους πρώτους θεωρητικούς επιστήμονες που ασχολήθηκαν με αυτό. Στην συνέχεια περιγράφονται τα δυναμικά κυκλώματα και η χαοτική συμπεριφορά των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Το κεφάλαιο κλείνει με περιγραφή κυκλωμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε εργαστήρια μέχρι τώρα καθώς και πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι τέσσερις βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι εφαρμογές των κυκλωμάτων κλειδώματος φάσης. Αυτές είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι τηλεπικοινωνίες και οι κινητήρες.
The first chapter refers to the concept of chaos and gives a brief history on the basis of the first theoretical scientists who have dealt with it. Then the dynamic circuits and chaotic behavior of electrical circuits are described. The section ends with a description of circuits that have been created in laboratories and experimental measurements made. The second chapter describes the four main categories in which the applications of phase loop locked circuits are divided. These are radio, television, telecommunications and engines.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-30T10:20:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.