Επικαιροποίηση της μελέτης λιμένα Λάκκας δήμου Παξών και χρονικός προγραμματισμός του έργου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Port designs for Lakka bay of Paxos municipality, Ionian islands region and time schedule
Επικαιροποίηση της μελέτης λιμένα Λάκκας δήμου Παξών και χρονικός προγραμματισμός του έργου

Πουλόπουλος, Απόστολος Αθανασίου

The aim of the thesis is to present and analyze parts of the design “Port Designs for Lakka Bay of Paxos Municipality, Ionian Islands Region”.The thesis comprises of four chapters.In the first chapter the geotechnical designs evaluated and presented, in the second the port design is analyzed and in the third chapter the description and the costs to be done are presented.Finally in the last chapter time-schedules and different time-scenarios of the finish date of the project are presented.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τμήματα της μελέτης με αντικείμενο τη λιμενική μελέτη «Μελέτη Λιμένα Λάκκας Δήμου Παξών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», η οποία συντάχθηκε μετά από απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Η διπλωματική αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια όπου στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γεωτεχνική μελέτη και η αξιολόγηση αυτής, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της λιμενικής μελέτης, στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η περιγραφή των προτεινόμενων λιμενικών έργων. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο χρονικός προγραμματισμός της εφαρμογής της μελέτης με τη χρήση ειδικού λογισμικού και διαφορετικά «σενάρια» ολοκλήρωσης του έργου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τον σχολιασμό των γεωτεχνικής μελέτης, της λιμενικής μελέτης και του χρονικού προγραμματισμού του έργου που έγινε για τις ανάγκες τις διπλωματικής εργασίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προγραμματισμός έργου
Μελέτη λιμένα
Port schedule
Port design

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T10:44:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.