Συμβολή στη μελέτη υπόγειας υδροφορίας με συνδυασμένη ερμηνεία μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου VLF και φυσικού δυναμικού (SP)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Contribution in the study of underground aquifer with combined measurements of electromagnetic method VLF and self potential (SP)
Συμβολή στη μελέτη υπόγειας υδροφορίας με συνδυασμένη ερμηνεία μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου VLF και φυσικού δυναμικού (SP)

Μπάλλας, Δημήτρης Παναγιώτη

Η πρώτη ηλεκτρονική μέθοδος γεωφυσικής διασκόπισης, η μέθοδος του φυσικού δυναμικού, δεν είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση υπόγειας υδροφορίας. Η εφαρμογή της σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, συνοδευόμενη από την ηλεκτρομαγνητική μέθοδο VLF, πέτυχε να πρόβλέψει σωστά την ύπαρξη ή όχι υπόγειας υδροφορίας δια μέσου ποιοτικής ερμηνείας.
The first applied electrical method of geophysical prospecting, the self potential (SP, spontaneous potential) method, until today, was never used in the exploration of underground water flowing. The application of the method at five different cases, along with the electromagnetical method VLF, succeeded in forseing correctly the existence or not, of underground water flows, via qualitive interpretation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υδροφορία
VLF
Spontaneous potential
Γεωφυσική
Ρήγμα
Self potential
Geophysics
Φυσικό δυναμικό
Fault
Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι
Ποιοτική ερμηνεία
Qualitative interpretation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T12:24:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.