Η κρατική ασυλία ως εμπόδιο στην εκδίκαση υποθέσεων για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
State immunity as an obstacle in the hearing of affairs for violation of human rights
Η κρατική ασυλία ως εμπόδιο στην εκδίκαση υποθέσεων για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ταλουμτζής, Δημήτριος Βύρωνα

Το αντικείμενο του παρόντος πονήματος είναι η επίδραση του προνομίου της κρατικής ασυλίας σε υποθέσεις πολιτικών δικαστηρίων για αποζημίωση θυμάτων καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανάλυση σημαντικών αποφάσεων τόσο εθνικών όσο και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και η διερεύνηση της εξέλιξης του δικαίου μέσω αυτής της νομολογίας αλλά και των θεωρητικών συζητήσεων που προέκυψαν από αυτές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρά την ύπαρξη θετικών βημάτων προς την πληρέστερη προστασία των θυμάτων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαίνεται ότι η εφαρμογή της κρατικής ασυλίας είναι ο κανόνας που καθοδηγεί την πρακτική των κρατών.
The subject of this dissertation is the effect of state immunity in the affairs of political courts that concern cases regarding compensation of human rights violation victims. The analysis becomes via the examination of important national and international jurisdictional bodies decisions investigating the development of right via this case law and the theoretical discussions resulting from these decisions. This analysis led to the conclusion that despite the existence of positive steps to protect of victims of human rights violation, it appears that the application of state immunity is the rule that guides the practice of states.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Human rights
Ευρωπαϊκά δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Torture
European Court of human rights
Ανθρώπινα δικαιώματα
Βασανιστήρια
State immunity
Κρατική ασυλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T13:26:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.