Detrusor morphological alterations in patients after resolution of bladder outlet obstruction (BOO)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μορφολογικές μεταβολές του εξωστήρα μυ σε ασθενείς μετά την άρση της υποκυστικής απόφραξης
Detrusor morphological alterations in patients after resolution of bladder outlet obstruction (BOO)

Ζούγκας, Κωνσταντίνος Β.

Objectives: The aim of the study is to present the values of ultrasound estimated bladder weight (UEBW) and detrusor thickness as non-invasive clinical diagnostic approaches for infravesical obstruction and surgical outcome. Material and methods: 47 patients with LUTS were examined preoperatively and postoperatively at 3 and 6 months with IPSS, DRE, uroflow, sonographic measurement of PVR, UEBW and bladder wall thickness. A pressure flow study was performed in all patients revealing the degree of obstruction and excluding possible neurological dysfunction. Results: There is a significant difference between IPSS, Qmax and PVR in three different chronicle examinations (p<0.001). 83% of obstructive patients were presented with UEBW > 35 gr while 52.4% of patients with equivocal obstruction were presented with UEBW < 35 gr. There is not strong relationship between IPSS, Qmax, PVR with UEBW (coefficient Spearman). The accuracy index of this method to distinguish obstruction from equivocal obstruction is 0,754 (CI: 0,601 - 0,888). Primary high values of UEBW were presented postoperatively with significant decrease of bladder mass than bladders with lower values (r = 0,853 & r = 0, 81). Conclusions: UEBW and detrusor thickness are considered valuable clinical parameters for evaluating detrusor hypertrophic changes during perioperative p
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σκοπός της εργασίας είναι να δείξει εάν η υπερηχογραφική μέτρηση του βάρους της κύστης (UEBW) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια μη-επεμβατική κλινική μέθοδος εκτίμησης της υποκυστικής απόφραξης (ΒΟΟ) καθώς και του χειρουργικού αποτελέσματος σε ασθενείς με ΚΥΠ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 64 ασθενείς άνδρες με συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού (LUTS) λόγω ΚΥΠ και αξιολογήθηκε τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά (3 και 6 μήνες μετά) η ύπαρξη και ο βαθμός της ΒΟΟ με την ουροδυναμική μέθοδο ενώ υπολογίστηκε το UEBW. Σε όλους τους ασθενείς προηγήθηκε πλήρης κλινικός, εργαστηριακός – διαγνωστικός έλεγχος [Διεθνές ερωτηματολόγιο για τον προστάτη (IPSS), δακτυλική εξέταση (DRE), PSA τεστ, όγκος V του προστάτη, ουροροομετρία, υπολοιπόμενο ποσό ούρων μετά ούρηση (PVR), κ.λ.π.] ενώ το UEBW υπολογίστηκε με την φόρμουλα του Kojima. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση με επεξεργασία των ευρημάτων και συγκριτική μελέτη των δύο προσεγγίσεων ως προς την ειδικότητα και ευαισθησία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προεγχειρητικά με την ουροδυναμική μελέτη εντοπίσαμε 17 αποφρακτικούς ασθενείς και 14 αμφίβολους έχοντας τιμές UEBW 49.7 gr (+ 5.84) και 36.1 (+3.67) αντίστοιχα. Το 83% των αποφρακτικών ασθενών παρουσιάζει UEBW > 35.0 gr. Στη μετεγχειρητική φάση υπάρχει μια στατιστικώς σημαντική διαφορά των τιμών του UEBW (p<0.001) στους 3 - 6 μήνες και δεν σχετίζονται στενά και γραμμικά τόσο με τις μεταβολές του IPSS (r=0.967, r=0.902), του Qmax, (r=0.737, r=0.630) όσο και με τον δείκτη της ποιότητας ζωής (QoL index). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η UEBW είναι πλέον αξιόπιστη μέθοδος στην εκτίμηση της ΒΟΟ και του μετεγχειρητικού αποτελέσματος στη ΚΥΠ, είναι επαναλήψιμη, μη επεμβατική, έχει υψηλή ευαισθησία ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμή στην μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Υπερηχογραφία
Destrusor wall thickness
Ουροδόχος κύστη, Αποφράξεις
Bladder wall thickness
Bladder, Examination
Bladder, Obstructions
Εύρος τοιχώματος κύστης
Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
Ultrasonography
Prostate hyperplasia
Μάζα ουροδόχου κύστεως
Εύρος εξωστήρα
Ultrasound estimated bladder weight
Ουροδόχος κύστη, Εξέταση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-04T11:38:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.