Η οργανωτική ανασυγκρότηση του Πασοκ: το εγχείρημα τυ ανοικτού κόμματος (2004-2008)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The organizational changes of Pasok: the case of party network (2004-2008)
Η οργανωτική ανασυγκρότηση του Πασοκ: το εγχείρημα τυ ανοικτού κόμματος (2004-2008)

Τέλιος, Λεωνίδας Απόστολου

Στην εργασία παρουσιάζονται οι οργανωτικές μεταβολές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την περίοδο 2004-2008. Μέσα από τη μελέτη τριών οργάνων ως μελέτης περίπτωσης επιχειρείται η προσέγγιση των αποτελεσμάτων που επέφερε η οργανωτική ανασυγκρότηση στη δομή και τη λειτουργία του Κινήματος και πως αυτή συνδυάστηκε με τον πολιτικό λόγο του νέου Αρχηγού του.
In this study we examine the organizational changes that took place in PASOK from 2004 to 2008. Trying to connect the political discourse of the new leader with the organizational changes we take three case studies in order to evaluate the results of this changes.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δίκτυο
Organization
Network
Οργάνωση
Πολιτικό Κόμμα
ΠΑΣΟΚ
Political party

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-04T12:02:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.