Η επίπτωση των υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης στη νεφρική λειτουργία παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
High dose methotrexate and incidence of renal dysfunction in children with acute lymphoblastic leukemia
Η επίπτωση των υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης στη νεφρική λειτουργία παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Θεοδωρίδου, Αγγελική Π.

MTX is a folic acid antimetabolite which is used for decades as an antineoplastic agent. The induction of high dose MTX in many chemotherapeutic protocols of children with ALL has been associated with an important reduction in CNS relapses and an increase of overall survival in those patients. One of the most important side effects of HDMTX is nephrotoxicity, which may be severe or even life-threatening. Tubular obstruction by crystal deposits of MTX and its main metabolite, 7-OH-MTX, is assumed to be the significant mechanism of serious MTX excretion disturbance. Additionally, a disturbance in preglomerular vascular resistance, direct damage to the glomeruli or direct tubular toxicity are considered further nephrotoxic mechanisms. In recent literature, we mainly find only case reports of renal impairment due to HDMTX and there is a lack of many prospective studies related to the incidence of nephrotoxicity of HDMTX in children with ALL. Aim of the present study was to report the incidence and severity of renal dysfunction in children with ALL and to elucidate the pathogenetic mechanisms of glomerular and tubular renal dysfunction
Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγραφεί η συχνότητα και βαρύτητα της νεφροτοξικής δράσης της μεθοτρεξάτης σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) και να διευκρινισθεί η συμμετοχή της σπειραματικής και σωληναριακής νεφρικής βλάβης. Σε 38 ασθενείς με ΟΛΛ προσδιορίσθηκαν η γλυκόζη, η ουρία, η κρεατινίνη, το Κ, το Να, το Ca, ο P και το Mg στον ορό, η β2-MG, η TRP, ο GFR, η πρωτεϊνη, το pH, η α1-MG και το NAG στα ούρα και τα επίπεδα του φαρμάκου στον ορό στις 24, 42 και 48 ώρες (κατά τη διάγνωση, πριν τις συνεδρίες και μετά από 4 συνεδρίες μεθοτρεξάτης και 6 μήνες μετά τη διάγνωση). Οι ίδιες παράμετροι προσδιορίσθηκαν και σε 40 υγιείς μάρτυρες. Νεφροτοξικότητα 2ου βαθμού παρατηρήθηκε σε ποσοστό 0,66% των ασθενών ενώ νεφροτοξική βλάβη απειλητική για τη ζωή δε σημειώθηκε. Στη νεφρική δυσλειτουργία συμμετέχουν τόσο σπειραματικές όσο και σωληναριακές παράμετροι, με προεξάρχουσες τις πρώτες. Η τήρηση της ενυδάτωσης, της αλκαλοποίησης των ούρων και η συστηματική παρακολούθηση αποτρέπουν την εκδήλωση νεφροτοξικότητας.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νεφροτοξικότητα
Lymphoblastic leukemia, Chemotherapy
Λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά
Μεθοτρεξάτη
Lymphoblastic leukemia in children
Λεμφοβλαστική λευχαιμία, Χημειοθεραπεία
Nephrotoxicology
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Υψηλές δόσης μεθοτρεξάτης
Σπειραματική δυσλειτουργία
Methotrexate
Νεφροτοξικολογία
Σωληναριακή δυσλειτουργία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-05T08:42:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.