δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εφοδιαστική αλυσίδα: τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Supply chains

Γκαλαχρήστου, Βασούλα Κωνσταντίνου

This master thesis, is focused on presenting the situation in the supply chains , now days and the trends of the technological evolution in Greece and abroad.The existing situation is imprinted, with the use of selectively results of foreign and greek researches, expecially in the last year (2008-2009).This thesis, aims to show the way the market of supply chain is running now, before and after the global economic crisis and the prospects in the future
Η παρούσα εργασία , αποτελεί μια αναφορά των τάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.Στόχος είναι να παρουσιάσει μια ξεκάθαρη εικόνα των εταιρειών πληροφορικής στην Ελλάδα, των λύσεων τους αλλά και των μελλοντικών εξελίξεων του κλάδου.Σε πολύ μεγάλο βαθμό, βασίσθηκε στην παρουσίαση στατιστικών στοιχείων από έρευνες, συνέδρια, μελέτες κυρίως του τελευταίου έτους (2008-2009), με σκοπό να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τρέχουσα πραγματική κατάσταση της αγοράς

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Supply chain management
Voice picking
Τεχνολογίες εξέλιξης
Rfid
Εξωπορισμός
Ασύρματα δίκτυα
3rd party logistic
Εφοδιαστική αλυσίδα
Αποθήκη
Logistic
Six sigma

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-05T12:10:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.