δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η Πολεμική του Nietzsche στο Γερμανικό Πατριωτισμό
Nietzsche's Critique on German Patriotism

Λόγγος, Μιχαήλ Γεωργίου

Main purpose of my thesis is to explore Nietzsche’s critique on German patriotism. I focused mainly on author’s early period taking into consideration the historical circumstances during the 1870s especially the Kulturkampf and German Historicism. I tried to prove that Nietzsche’s critique is already apparent during Basel’s period and before his break from Wagner’s circle. Namely in his Lectures for the future of our educational institutions, in the second Untimely Meditation (On the Uses and Disadvantages of History for Life) as well as in the Human All to Human.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση της κριτικής του Νietzsche στο Γερμανικό Πατριωτισμό. Εστίασα κυρίως στη πρώιμη περίοδο του έργου του σε αντιπαραβολή με την ιστορική συγκυρία της εποχής και συγκεκριμένα τη Γερμανική ενοποίηση, το Kulturkampf και το Γερμανικό Ιστορικισμό.Προσπάθησα να δείξω ότι η κριτική του Nietzsche υφίσταται ήδη από τα χρόνια της Βασιλείας, και πρίν από τη ρήξη του με το κύκλο του Wagner.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γερμανία
Νίτσε
Βασιλεία
Εθνικισμός
Nationalism
Nietzsche
Πρώιμη περίοδος
Kulturkampf
Early period
Antisemitism
Αντισημιτισμός
Germany

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-05T12:34:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.