Can the teaching of natural sciences with the use of experiments with materially from the dairy life, contribute to the bluntness of social exclusion?

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών με τη χρήση πειραμάτων με υλικά από την καθημερινή ζωή, μπορεί να συντελέσει στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού?
Can the teaching of natural sciences with the use of experiments with materially from the dairy life, contribute to the bluntness of social exclusion?

Αδελφοπούλου, Ευδοξία Γεωργίου

The present work estimates the results of the introduction and application of experiments with daily materials, familiar to the students, during the lesson of Physics.These results are related to the educational and psychological change, observed at their behavior.Ten (10) students of about the same age and from the same school were chosen, but each one from different social, financial and educational level, and they were given clear instructions by their teachers for the correct conduct of all five (5) experiments. Two teachers were chosen, each of one having under his supervision five students. The systematic observation, the focus on the phenomenon rather on the appliance, the priority of reflection and learning, are some of the benefits experiments using familiar materials may have, so as to encourage the students, even the “worst” ones, to participate actively into the lesson. In conclusion, according to the results of the present study, the students’ change is obvious. That means that the “bad” students became “good”, not only at their lessons, but their psychology improved, as well, as they could be “heard” in class, while at the same time the “good” students participated to the lesson only when they found the experiment interesting.In order to explain these changes, the students’ financial, educational and social conditions must be observed.
Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, εκτιμήθηκαν τα αποτελέσματα της εισαγωγής και εφαρμογής πειραμάτων με υλικά της καθημερινότητας, οικεία προς τους μαθητές, κατά τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της Φυσικής.Τα αποτελέσματα αυτά σχετίζονται με την αλλαγή της μαθητικής, και όχι μόνο, συμπεριφοράς των παιδιών. Ως αντικείμενο μελέτης, επιλέχτηκαν δέκα μαθητές από ίδιο σχολείο, διαφορετικού όμως κοινωνικού, οικονομικού επιπέδου και επίδοσης στα μαθήματα, για τους οποίους συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τους δασκάλους τους, σύμφωνα με σαφείς οδηγίες που τους δόθηκαν για τη διεξαγωγή πέντε πειραμάτων.Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από δύο δασκάλους, που ο καθένας είχε στην τάξη του πέντε από τα δέκα παιδιά.Η εφαρμογή γενικά πειραμάτων με υλικά που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, θεωρείται ως ένα εργαλείο που προκαλεί τους μαθητές να περάσουν από την απλή θέαση στη συστηματική παρατήρηση, εστιάζει στο φαινόμενο και όχι στη συσκευή που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του πειράματος, συνδέει τις Φυσικές Επιστήμες με την καθημερινή ζωή, ειδικά αν τα πειράματα αντιστοιχούν σε καταστάσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, προκαλεί προβληματισμό προάγοντας τη μάθηση, αναδεικνύει τις ιδέες των μαθητών σε συγκεκριμένα θέματα και τους ενθαρρύνει σημαντικά να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα, ιδίως όσους προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα.Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας, η αλλαγή των μαθητών είναι εμφανής. Τι σημαίνει αυτό; Οι έως τότε «κακοί» μαθητές, βελτίωσαν τη βαθμολογία τους, αλλά και την ψυχολογία τους, καθώς απέκτησαν αυτό εκτίμηση και «ακούστηκε» και η δική τους φωνή μέσα στην τάξη. Ενώ αντίθετα, οι «καλοί» παρουσίασαν σκαμπανεβάσματα, ανάλογα με το αν τους ενδιέφερε ή όχι το πείραμα. Για να εξηγηθούν αυτές οι αλλαγές, σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των παιδιών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Students form different social levels
Analytic profram of study
Πειράματα
Μαθητές διαφορετικών κοινωνικών επιπέδων
Teaching of natural sciences
Materialy from daily life
Διδασκαλία φυσικών επιστημών
Κοινωνικός αποκλεισμός
Social exclusion
Experiments
Υλικά από την καθημερινή ζωή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-05T12:42:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.