Χρήση σφαιρικού και αιχμηρού εγχαράκτη για τον υπολογισμό των μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Use of conical and spherical indenters for the determination of materials mechanical properties
Χρήση σφαιρικού και αιχμηρού εγχαράκτη για τον υπολογισμό των μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών

Κοκκινίδου, Αγγελική Αναστασίου

The investigation of nanomechanical properties is crusial for advancing in many technologies and applications, since several materials are implemented in a micro- to nanoscale. The main goal of this project is to present and compare some of the most popular methods of experiment analysis, performed by Nanoindentation, for the determination of the materials mechanical properties. Additionally, the effect of radius of curvature of the indenter and the use of different loading rate to the calculation of the mechanical properties is being studied.
Η μελέτη νανομηχανικών ιδιοτήτων είναι σημαντική για ένα πλήθος τεχνολογιών και εφαρμογών καθώς αρκετά υλικά χρησιμοποιούνται στην μικρο και νανοκλίμακα. Στόχος της εργασίας ήταν να παρουσιάσει και να συγκρίνει μερικές από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές επεξεργασίας των πειραματικών δεδομένων που λαμβάνονται με την μέθοδο της νανοσκληρομέτρησης για τον υπολογισμό βασικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις μηχανικές ιδιότητες πολυμερών. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση της ακτίνας καμπυλότητας της ακίδας και η επίδραση της χρήσης διαφορετικού ρυθμού φόρτισης στον υπολογισμό των μηχανικών ιδιοτήτων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καμπυλότητα ακίδας
Young modulus
Creep
Σκληρότητα
Νανοσκληρομέτρηση
Μέτρο ελαστικότητας
Nanoindentation
Ερπυσμός
Hardness
Tip curvature

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-07T09:46:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)