Διδάσκοντας για τον έρωτα στο γυμνάσιο: ένα project για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Teenage students learning about love: a project in the teaching of literature
Διδάσκοντας για τον έρωτα στο γυμνάσιο: ένα project για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Κανταρτζής, Φώτιος Ιορδάνη

Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας είναι να συνεισφέρει στο γενικότερο προβληματισμό των εκπαιδευτικών που καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού μαθήματος της λογοτεχνίας και προσπαθούν να κρύψουν την αμηχανία τους για το ασφυκτικό του πλαίσιο, τη μηχανιστική του προσέγγιση, το σοβαροφανή και ελιτιστικό του προσανατολισμό. Τα στοιχεία αυτά, φυσικά, δεν χαρακτηρίζουν μόνο το μάθημα της λογοτεχνίας, αλλά αγγίζουν συνολικά το θεσμό της σχολικής εκπαίδευσης. Ετσι, το θεωρητικό μέρος της εργασίας εντοπίζει την ανάγκη να αναβαθμιστεί η διδασκαλία της Τέχνης στα Αναλυτικά προγράμματα και να προωθηθεί ο ενεργητικός στοχασμός εκπαιδευτικών και μαθητών σε ότι θεωρείται εκπαιδευτική διαδικασία με βασικό άξονα τη συμπαραγωγή γνώσης που θα έχει νόημα και θα απελευθερώνει το εμπειρικό και συναισθηματικό απόθεμα των μαθητών. Το ερευνητικό μέρος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο διδακτικός σχεδιασμός σε διδακτική και μαθησιακή πράξη, παρουσιάζοντας την έρευνα δράσης με τη μορφή ενός project το οποίο ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν οι μαθητές με θέμα τον έρωτα. Με το σκεπτικό αυτό, η έρευνα δράσης μετατρέπεται σε μια μορφή διδασκαλίας και το ανάποδο, συνδυάζοντας διδασκαλία και έρευνα σε μια δραστηριότητα με βασικές επιδιώξεις τη βελτίωση και τη συμμετοχή. Το project αξιολογήθηκε και από τους ίδιους τους μαθητές, και στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συνολικά συμπεράσματα.
Teachers who try to teach literature, face great difficulties. They tend to be more and more nervous with the stifling educational system, while trying to hide their lack of new and efficient ideas. The whole institution of school education is under serious critique. Our theoretical part underlines the necessity of upgrading the teaching of Art in the official curriculum and of supporting the active reflection of students and teachers in order to construct meaningful knowledge, which liberates their emotions and skills. Theory turning into action is described in the research part. Our students have decided to take up a project about love, a rare opportunity for the teacher to start an action-research. Teaching and researching have been combined into the same activity with the aspiration of improvement and participation. The project has been evaluated by the students and the most important conclusions have been indicated in the last chapter.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ερωτας
Τεaching literature
Project
Ερευνα δράσης
Love
Action research
Polykastro secondary school
Κριτική δημιουργική σκέψη
Σχέδιο εργασίας
Γυμνάσιο Πολυκάστρου
Διδασκαλία λογοτεχνίας
Critical creative thinking

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-07T10:55:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)