Παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια συναποικοδόμηση λυμάτων χοιροστασίου και ελαιοτριβείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Biogas production from anaerobic codigestion of pig manure with olive mill wastewater
Παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια συναποικοδόμηση λυμάτων χοιροστασίου και ελαιοτριβείου

Βέργος, Αγγελος Δημητρίου

In the present study, the energy efficiency of the anaerobic codigestion of pig manure (PM) with olive mill wastewater (OMW), under mesophilic conditions was investigated. Four PM/OMW ratios, with 2 samples in each treatment, were applied in each experimental run, namely 100/0 (reactors A1, A2), 80/20 (reactors B1, B2), 60/40 (reactors C1, C2), 30/70 (reactors D1, D2) in terms of standard amount of volatile solids (VS). The results of the experiment showed that the degradation of OMW was successfully during the codigestion with PM. A significant increase of the biogas quantity was observed, as the ratio of OMW was increased in each treatment. Also, a rapid reduction in the biogas production was noticed in the reactors D1 and D2, which is explained by the process stability loss as the ratio of OMW rises above a critical threshold.
Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η ενεργειακή απόδοση της αναερόβιας συναποικοδόμησης του μίγματος λυμάτων χοιροστασίου και ελαιοτριβείου στη μεσόφιλη ζώνη. Εξετάστηκαν τέσσερεις διαφορετικές αναλογίες λυμάτων χοίρων/ελιάς: α) 100/0 (αντιδραστήρες Α1, Α2), β) 80/20 (αντιδραστήρες Β1, Β2), γ) 60/40 (αντιδραστήρες C1, C2), δ) 30/70 (αντιδραστήρες D1, D2) διατηρώντας σταθερή τη συνολική ποσότητα των πτητικών στερεών σε κάθε αναλογία. Κάθε μεταχείριση είχε δύο επαναλήψεις. Κατά τη διάρκεια του πειράματος παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου όσο αυξανόταν η περιεχόμενη ποσότητα λυμάτων ελιάς, ενώ διαπιστώθηκε ραγδαία μείωση του παραγόμενου βιοαερίου στους αντιδραστήρες D1 και D2, κάτι που ερμηνεύεται από την απώλεια σταθερότητας της διαδικασίας, όταν η ποσότητα των λυμάτων ελιάς αυξηθεί πάνω από ένα κρίσιμο όριο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Olive mill wastewater
Λύματα ελαιοτριβείου
Βιοαέριο
Anaerobic codigestion
Aναερόβια συναποικοδόμηση
Biogas

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-07T12:20:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.