Η χρήση ακροπροσθιακού μοσχεύματος στη σηραγγοπλαστική συγγενών και επίκτητων κάμψεων πέους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The usage of preputial graft congenital and acquired penile curvatures
Η χρήση ακροπροσθιακού μοσχεύματος στη σηραγγοπλαστική συγγενών και επίκτητων κάμψεων πέους

Θάνος, Πέτρος Δ.

Η χρήση του ακροποσθιακού μοσχεύματος στις συγγενείς και επίκτετες κάμψεις του πέους χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Τ'αποτελέσματα είνα ενθαρρυντικά καθώς αποκαταστάθηκε η δυσμορφία του πέους και βελτιώθηκε η σεξουαλική τους ζωή
Penile curvatures is an important issue in man's life especially sexual life. The use of preputial graft in these cases and the results in the curvature was excellant. It gives after the operation better function and better sexual life

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Preputial graft
Πέος
Ακροπόσθια
Πέος, Κάμψεις
Πέος, Χειρουργική
Penis, Curvatures
Στυτική δυσλειτουργία
Peyronie syndrome
Penis, Surgery
Penile curvature
Penis
Κάμψεις πέους
Sexual life
Δυσμορφία πέους
Erective dynsunction
Μοσχεύματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-08T07:39:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.