Η έννοια της αρετής στον Αγιο Μάξιμο τον Ομολογητή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The significance of virtue at Saint Maximus the Confessor
Η έννοια της αρετής στον Αγιο Μάξιμο τον Ομολογητή

Κισσά, Στυλιανή Παναγιώτη

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να αναζητηθεί η έννοια της αρετής στη σκέψη του αγίου Μαξίμου, τον μεγάλο αυτό πατέρα του εβδόμου αιώνα. Παρατίθεται όσο το δυνατόν σύντομα το περιεχόμενο της διδασκαλίας των τριών μεγάλων φιλοσόφων, του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η διδασκαλία αυτών θεωρείται το φιλοσοφικό υπόβαθρο της θεολογίας του Μαξίμου. Η αρετή για τον άγιο πατέρα έχει ανθρωπολογικό περιεχόμενο. Οι τέσσερις γενικές αρετές σωφροσύνη, ανδρεία, φρόνηση και δικαιοσύνη κατέχουν εξέχουσα θέση στο νοητό κόσμο, ενώ η τριάδα των χριστιανικών αρετών πίστη- ελπίδα-αγάπη αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού.
In this work becomes effort is sought the significance of virtue in the thought of Saint Maximus, this big father of seventh century. It is described as much as possible shortly the content of teaching of three big philosophers, Sokrates, Platon and Aristotle. The teaching of these is considered her philosophical background theology of Maximus.The virtue for the saint father has anthropologic content.The four virtues prudence, bravery, prudence and justice possess distinguished place in the conceivable world, while the trinity of christian virtues faith-hope- love are essential for it is included the person in the body of Christ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Justice
Αριστοτέλης
Δικαιοσύνη
Maximus the Confessor
Bravery
Love
Ανδρεία
Virtue
Αρετή
Μάξιμος ο Ομολογητής
Αγάπη
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-08T13:54:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)