Σχεδιασμός συστήματος SiGe BiCMOS ανάγνωσης ακτινοβολίας από ανιχνευτές μεγάλης χωρητικότητας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
SiGe BiCMOS CSA-Shaper readout system design for large capacitive detectors
Σχεδιασμός συστήματος SiGe BiCMOS ανάγνωσης ακτινοβολίας από ανιχνευτές μεγάλης χωρητικότητας

Καΐσερλης, Νικόλαος, Ελευθέριου

Τα συστήματα ανίχνευσης ακτινοβολίας αναπτύσσονται όλο και περισσότερο σε εφαρμογές που σχετίζονται με τον τομέα της ραδιενέργειας, με ιατρικές και διαστημικές εφαρμογές. Οι CMOS και BiCMOS τεχνολογίες επιλέγονται για την σχεδίαση των συστημάτων ανάγνωσης ανιχνευτών ακτινοβολίας Χ, λόγω της υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης και της μικρής κατανάλωσης ισχύος που παρουσιάζουν, αλλά και της δυνατότητας υλοποίησης αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων στο ίδιο chip. Η δομή προενισχυτή , φίλτρου μορφοποίησης είναι η συνηθέστερη δομή των συστημάτων ανάγνωσης. Στην συγκεκριμένη εργασία προτείνεται μία εναλλακτική σχεδίαση ενός τέτοιου συστήματος και ένα ολοκληρώσημο semi-Gaussian φίλτρο μορφοποίησης βασισμένο στην LeapFrog τεχνική . Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η σχεδίαση ενός πλήρως ολοκληρώσιμου συστήματος , προενισχυτή – μορφοποιητή , για ανιχνευτές ακτίνων Χ σε τεχνολογία 0.35μm SiGe BiCMOS από την AMS . Η προτεινόμενη τοπολογία είναι βασισμένη σε τελεστικούς ενισχυτές . Στοιχεία για τα επίπεδα θορύβου , την συχνοτική περιοχή λειτουργίας καθώς και τις προδιαγραφές σχεδίασης του συγκεκριμένου συστήματος παρουσιάζονται στην ανάλυση , η οποία υποστηρίζεται από εκτεταμένα αποτελέσματα προσομοιώσεων τα οποία επιβεβαιώνουν την προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδίασης καθώς και την ικανοποιητική απόδοση του συστήματος .
Radiation detection has been increasingly developed in various fields of radioactivity control, medical imaging and space science. CMOS and BiCMOS technologies are chosen for the implementation of integrated front end systems due to their high integration density, relatively low power consumption, and capability to combine analog and digital circuits on the same chip. The preamplifier–shaper structure is commonly adopted in the design of the above systems. In this work , an alternative design technique is introduced for a detection system and a IC semi-Gaussian shaping filter is suggested based on the LeapFrog technique . More specific a fully integrated preamplifier - shaper system for X-rays silicon strip detectors is developed in 0.35μm SiGe BiCMOS process by AMS. The proposed topology is based on op-amps. Considerations about the noise performance, the bandwidth and the applications design specifications are presented. Analysis is supported by extensive simulation results, which confirm the proposed design methodology and the satisfactory system performance.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προενισχυτής
Preamplifier
BiCMOS
Detector
Radiation
Shaper
Πυρίτιο-Γερμάνιο
Ακτινοβολία
Ανιχνευτής
Μορφοποιητής
Silicon-Germanium

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-11T07:52:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)