Βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας των στάσεων ενός τροχιοδρομικού δικτύου: αξιολόγηση των στάσεων του τραμ της Αθήνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Basic principles of design, construction and operation of stations and stops of a tram network: evaluation of tram stops in Athens
Βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας των στάσεων ενός τροχιοδρομικού δικτύου: αξιολόγηση των στάσεων του τραμ της Αθήνας

Κίτσου, Ελευθερία Γεωργίου

This diplomatic thesis deals with the construction and the operation of stations and stops of a tram network. Here are registered the constructional and operational characteristics of a modern tram line. The basic principles of design, construction and the operation of a tram system are examined. Also the parameters of the level of service provided by a tram stop are determined. At the same time the importance of these parameters for the users of this system are examined, based on a questionnaire survey. In order to evaluate the tram stops, a methodology is proposed and a register is formed. Finally, with the assistance of this register the tram stops of the network of Athens are reviewed.
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό και τη λειτουργία των σταθμών/στάσεων ενός τροχιοδρομικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφονται τα βασικά κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου τροχιόδρομου, αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των στάσεων ενός τροχιοδρομικού συστήματος και καθορίζονται οι παράμετροι που συνιστούν το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει μια στάση τροχιόδρομου. Παράλληλα διερευνάται, με τη βοήθεια έρευνας ερωτηματολογίου, η σημαντικότητα των παραμέτρων αυτών για τους χρήστες του συστήματος, προτείνεται μεθοδολογία και διαμορφώνεται ένα μητρώο (πίνακας) για την αξιολόγηση των στάσεων και αξιολογούνται, με τη βοήθεια των μητρώων αξιολόγησης, οι στάσεις του τροχιοδρομικού δικτύου της Αθήνας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

construction of tram stops
Λειτουργία στάσεων τραμ
Stations
Σταθμοί τραμ
Operation of tram stops
Tram stops
Κατασκευή στάσεων τραμ
Design of tram stops
Στάσεις
Tram
Τραμ
Σχεδιασμός στάσεων τραμ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-11T10:01:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.