Θέατρο και πολιτική στον pro Caelio: μια πρόταση για τη δόμηση του λόγου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘέατρο και πολιτική στον pro Caelio: μια πρόταση για τη δόμηση του λόγου

Φυντίκογλου, Βασίλειος

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να καταδειχθεί πώς η απροσδόκητα και ασυνήθιστα έντονη, για τα δεδομένα ενός ρητορικού λόγου, χρήση του θεατρικού στοιχείου παίζει σημαίνοντα ρόλο στη δόμηση του κειμένου και παρακολουθεί τις διακυμάνσεις της επιχειρηματολογίας του Κικέρωνα, ώστε αφενός μέσω της κωμωδίας και του μίμου να υποσκάψει το κατηγορητήριο εναντίον του Καίλιου ως αστήριχτο και κακόβουλο και αφετέρου μέσω της τραγωδίας να αναδείξει τους κινδύνους που ενέχονται στη δράση της Κλωδίας και των ομοϊδεατών της. Έτσι, υποστηρίζεται ότι ο λόγος, αντίθετα προς την εμμονή της έρευνας για την καθαρά ιδιωτική φύση του, έχει και σημαντική πολιτική διάσταση, η οποία τεχνηέντως υποκρύπτεται πίσω από τη θεατρικότητα
In this article it is suggested that the unusual, in the frame of α speech in court, exploitation of the theatrical experience of the audience is significantly combined with the structure and that it follows the range of Cicero’s argumentation: through comedy and mime he attempts to undermine and ridicule the accusation against Caelius, so that it is proved to be groundless and malicious, while through tragedy he wants to show how dangerous is the behavior of Clodia and her like-minded people for every honest citizen. From this point of view it is also supported that, despite the communis opinio about the private nature of pro Caelio, this speech has also an important political dimension which is artfully latent behind the theatricality

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Καίλιος
Κικέρων
Ρητορική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-01-11T11:31:46Z
1999


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., vol.8 [1999] p.47-122 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.