Η μεταφραστική ορολογία στο έργο του Κικέρωνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μεταφραστική ορολογία στο έργο του Κικέρωνα

Φυντίκογλου, Βασίλειος

τους σε κείμενα μεταφρασεολογικού προβλημα¬τισμού και γ) τη χρήση τους για τον προσδιορισμό μεταφραστικών εφαρμογών. Ενώ οι έως τότε υπάρχοντες όροι εμφανίζονται με σχετική σταθερότητα για να συστήσουν συγκεκριμένους τύπους μετάφρασης (τα (con)vertere και exprimere κυρίως για τις ποιητικές μεταφράσεις και το interpres για τον διερμηνέα), οι περιπλοκές στην ορολογία εμφανίζονται όταν ο Κικέρων συντάσσει τα θεωρητικά του συγγράμ¬ματα για τη ρητορική και τη φιλοσοφία και φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να εντάξει την εργασία του στην παράδοση εκλατινισμού ελληνικών προτύπων. Η ιδιαιτερότητα της μεθόδου του ιδίως στα φιλοσοφικά συγγράμματα, όπου διακευάζει ελεύθερα και χρησιμοποιεί κατά το δοκούν ιδέες και χωρία ελλήνων φιλοσόφων για να συνθέσει πρωτότυπα δικά του έργα, τον ωθεί να αναζητήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και μεθοδικότητα τις δυνατότητες μεταγλώττισης, και στο πλαίσιο αυτό είτε τροποποιεί τη χρήση των παραδοσιακών όρων, φορτίζοντάς τους αξιολογικά και αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες σημασιολογικές αποχρώσεις τους, είτε επιστρατεύει νέα ρήματα (reddere, explicare, transferre), τα οποία έχουν δοκιμαστικό χαρακτήρα και διατηρούν έντονη τη μεταφορική τους διάσταση, παρά προβάλλονται ως επίσημοι μεταφραστικοί όροι
Εξετάζεται η καινοφανής για τα λατινικά γράμματα ποικιλία ”μεταφραστικών” όρων στο έργο του Κικέρωνα ως προς α) τη χρονολογική τους εμφάνιση, β) την ένταξή
In Cicero's work there is an unprecedented in Latin literature variety of translation-terms. It is examined if each one of them has a particular meaning, which can be illustrated by a) their chronological appearance in his work, b) their use in order to introduce an existing translation from Greek and c) their use in passages expressing speculation on translation. As regards the translation praxis Cicero himself uses normally the current words for translation in his time, i.e. (con)vertere, exprimere, interpres. The terminology appears to be complicated in Cicero's theoretical works on rhetoric and philosophy, when he wants to place these writings into the tradition of latinizing Greek originals. In this frame he either changes the meaning of the old terms or he experimentally introduces new verbs (reddere, explicare, trans¬ferre), which rather have a metaphorical sense than be brought out as official terms of translation

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Μετάφραση
Κικέρων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-01-11T11:43:48Z
2002


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., vol.10 [2002-2003] p.85-96 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.