Η μετάφραση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μετάφραση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Φυντίκογλου, Βασίλειος

Γίνονται διαπιστώσεις για την κατάσταση της μεταφραστικής διαδικασίας κατά τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στη σχολική πραγματικότητα και κατατίθεται μια διδακτική πρόταση και ευρύτερες απόψεις για την αναβάθμιση της μεταφραστικής εργασίας στην τάξη ώστε να αποκτήσει λειτουργικό και παιδευτικό χαρακτήρα

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών
Μετάφραση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001
2010-01-11T11:52:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, no.11 [2001] p.14-25 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.