Η μετάφραση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
Η μετάφραση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Φυντίκογλου, Βασίλειος

Γίνονται διαπιστώσεις για την κατάσταση της μεταφραστικής διαδικασίας κατά τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στη σχολική πραγματικότητα και κατατίθεται μια διδακτική πρόταση και ευρύτερες απόψεις για την αναβάθμιση της μεταφραστικής εργασίας στην τάξη ώστε να αποκτήσει λειτουργικό και παιδευτικό χαρακτήρα

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών
Μετάφραση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2001
2010-01-11T11:52:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, no.11 [2001] p.14-25 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)