Διαλογικά Πολυμέσα: χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαλογικά Πολυμέσα: χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Αρβανίτης, Παναγιώτης

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ανάγκη ευρύτερης χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες της Γλώσσας και στο νέο χώρο της "Κοινωνία της Πληροφορίας". Στην αρχή διαπιστώνεται η ολοένα και αυξανόμενη η ανάγκη εκμάθησης περισσοτέρων της μιας ξένης γλώσσας και η ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και μέσων που να μπορούν να ενισχύσουν τη γλωσσική διδασκαλία. Έτσι η χρήση των διαλογικών πολυμέσων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στη συνέχεια περιγράφονται οι δυνατότητες των διαλογικών πολυμέσων και οι μέχρι τώρα εφαρμογές τους και υποστηρίζεται πως η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στην διδασκαλία ξένων γλωσσών, μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, να βελ¬τιώσει την παρεχόμενη γνώση και να αναπτύξει νέες σύγχρονες προτάσεις μάθησης ή αυτοεκμάθησης. Στο παραπάνω πλαίσιο αυτό η εργασία δείχνει την φύση και τις έννοιες των αμφίδρομων πολυμέσων, τις χρήσεις που έχουν, τις πιθανές εφαρμογές που βρίσκουν στον χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, και διατυπώνει βασικούς προβληματισμούς για την θέση που αυτά αναζητούν σήμερα, όχι μόνο στο χώρο της "Κοινωνίας της Πληροφορίας", αλλά και στην "Κοινωνία της Εκπαίδευσης".

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Πολυμέσα
Νέες Τεχνολογίες
Διδασκαλία ξένων γλωσσών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997
2011-05-06T17:55:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ, [1997] p.273-278 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.