Χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems – MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems – MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς

Αρβανίτης, Παναγιώτης

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις σημαντικότερες χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων στο συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης. Αρχικά διαπιστώνεται πως τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και οι προσπάθειες για την αυτόματη κατάταξη των «γλωσσικών πληροφοριών» απασχολούν ιδιαίτερα τον ευρύτερο χώρο των Γλωσσικών Επιστημών. Σημαντικές προσπάθειες μπορούν να καταγραφούν ήδη στον ευρύτερο χώρο της Λεξικογραφικής και Λεξικολογικής έρευνας, καθώς και στο πεδίο της Αναγνώρισης κειμένων και της Αυτόματης Μετάφρασής τους. Όμως, ειδικά στο πεδίο της Ημι-Αυτόματης ή Αυτόματης Μετάφρασης υπάρχει αδυναμία για την αυτόματη κατάταξη, ανάκληση, αλλά και μετάφραση της «γλωσσικής πληροφορίας», όταν αυτή παράγεται από ποικίλα μέσα, που οφείλεται τόσο στα περιορισμένα και ελλιπή ακόμα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία, όσο και στην ίδια τη φύση της γλώσσας που εξ ορισμού είναι ένα πολυσύνθετο μεταβαλλόμενο σύστημα. Στην εργασία υποστηρίζεται πως οι Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, που μπορούν να διαχειριστούν κείμενο, ήχο και εικόνα, συνδυαζόμενες με τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στους τομείς της ανάκτησης και εξαγωγής πληροφοριών μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση του ελέγχου της παραγόμενης «γλωσσικής πληροφορίας». Μπορούν δηλαδή, να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο τόσο για την ταξινόμηση της γλωσσικής ύλης και τη σταδιακή ανανέωσή της, όσο και για την πραγματοποίηση πολλαπλών εργασιών πάνω στα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα. Η ανάπτυξη τέτοιων σύγχρονων εργαλείων ελέγχου, αποθήκευσης, διαχείρισης και μετάδοσης της «γλωσσικής πληροφορίας», θα μπορούσε να υποστηρίξει πληρέστερα και αποδοτικότερα τους μεταφραστικούς σκοπούς.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Διαδίκτυο
Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων
Βάσεις Δεδομένων
Εξαγωγή πληροφοριών
Πολυμέσα
Ανάκτηση πληροφοριών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002
2011-05-08T09:04:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετάφρασης, "Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές", [2002] p.606-615 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.