Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Αρβανίτης, Παναγιώτης
Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη, Άλκιστη
Παναγιωτίδης, Παναγιώτης

Η ανακοίνωση αυτή έχει στόχο να περιγράψει τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας ορολογικής Βάσης Δεδομένων ικανής να λειτουργήσει σαν ένα πολύγλωσσο λεξικό όρων που αναφέρονται στο γνωστικό πεδίο της Γενικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Στο κείμενο, αναλύονται οι βασικές μεθοδολογικές αρχές που εφαρμόσθηκαν και οι επιλογές που χρειάστηκε να γίνουν στην αρχιτεκτονική της Βάσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που εγείρουν αφενός το είδος των προς αποθήκευση γλωσσολογικών πληροφοριών και ο τρόπος ταξινόμησής τους και, αφετέρου, η δυνατότητα μορφοποιημένης εξαγωγής και ανταλλαγής τους με άλλα συστήματα αλλά και η ανάγκη εναρμόνισης της Βάσης με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Στη συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά ο "μηχανισμός" που δημιουργήθηκε για την συλλογή και επεξεργασία των γλωσσολογικών όρων και των μεταδεδομένων που αφορούν γραμματικές πληροφορίες, παραδείγματα χρήσης, παράγωγα, συγκείμενο, κ.τ.λ. Για την δημιουργία αυτού του μηχανισμού, χρειάστηκε προηγουμένως να επιλυθούν ζητήματα σχετικά με την επιλογή των όρων, την σημασιολογική τους επεξεργασία και την τυποποίησή τους. Περιγράφεται επίσης ο σχεδιασμός των οθονών διεπαφής (interfaces) χρήστη - Βάσης Δεδομένων και αναφέρονται οι δυνατότητες που δίνει στον χρήστη για την εισαγωγή, τη διόρθωση, την διαγραφή και την αναζήτηση ή ανάσυρση όρων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Γλωσσολογικοί όροι
Βάσεις Δεδομένων
Πολύγλωσσο λεξικό όρων
Ορολογική Βάση Δεδομένων
Μεταδεδομένα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-05-08T09:14:18Z
2003


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)

Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία", [2003] p.255-262 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.