Περιστατικά ενζωοτικής ενδορινικής νεοπλασίας των μικρών μηρυκαστικών σε Ελλάδα και Κύπρο: enzootic nasal tumor of small ruminants in Greece and Cyprus

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριστατικά ενζωοτικής ενδορινικής νεοπλασίας των μικρών μηρυκαστικών σε Ελλάδα και Κύπρο: enzootic nasal tumor of small ruminants in Greece and Cyprus

Γιαδίνης, Νεκτάριος
Καλδρυμίδου - Κουταλιανού, Ελένη
Αποστολίδη, Ευαγγελία
Κωνσταντίνου, Π.
Γεωργιάδου, Σωτηρία
Ψύχας, Βασίλειος
Δόβας, Χρυσόστομος
Λουκόπουλος, Παναγιώτης
Ιωάννου, Ιωάννης

Enzootic nasal tumor of small ruminants in Greece and Cyprus
Στη μελέτη αυτή περιλήφθηκαν 54 αίγες που προερχόταν από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και 17 πρόβατα από την Κύπρο. Τα περισσότερα ασθενή ζώα ήταν ηλικίας άνω των 2 ετών και παρουσίαζαν απώλεια βάρους, δύσπνοια και συριγμό που ακουγόταν από απόσταση. Κατά τη νεκροτομή παρατηρήθηκε η παρουσία ενδορινικού νεοπλάσματος, συνήθως αμφοτερόπλευρου, ενώ ιστολογικά ανιχνεύθηκε αδενοκαρκίνωμα ποικίλου βαθμού κακοήθειας. Στα νεοπλάσματα των προβάτων και των αιγών ανιχνεύτηκαν με PCR ο προϊός του ENTV-1 και του ENTV -2 αντίστοιχα ενώ τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με προσδιορισμό της αλληλουχίας των βάσεων και φυλογενετική ανάλυση. Το ενζωοτικό ενδορινικό νεόπλασμα ενδέχεται να έχει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα και Κύπρο και πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν στη διαφορική διάγνωση νοσημάτων του ανώτερου αναπνευστικού στα αιγοπρόβατα. Η ακριβέστερη καταγραφή της διασποράς της νόσου μέσω μελλοντικών προγραμμάτων επιτήρησης κρίνεται σκόπιμη.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Small ruminant health management
Μηρυκαστικά
Small ruminant pathology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-08-12T11:05:34Z
2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

Book of Abstracts of the 2nd Greek veterinary conference on farm animal medicine, hygiene and safety of food of animal origin, and public health, [2011] p.131-132 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.