Η συμβολή της ικανοποίησης των βασικών ψυχολογικών αναγκών στην πρόγνωση των ασκησιογενών συναισθημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή της ικανοποίησης των βασικών ψυχολογικών αναγκών στην πρόγνωση των ασκησιογενών συναισθημάτων

Τριανταφυλλίδου, Ωραία
Βλαχόπουλος, Συμεών

O σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστεί ο ρόλος της ικανοποίησης των βασικών ψυχολογικών αναγκών για αυτονομία, για ικανότητα και για σχέσεις με άλλους στην πρόγνωση των ασκησιογενών συναισθημάτων της αναζωογόνησης, του αισθήματος γαλήνης, της σωματικής εξάντλησης και της θετικής δέσμευσης. Δεδομένα συλλέχθηκαν από 423 Έλληνες ασκούμενους μέσω ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν στο γυμναστήριο. Ιεραρχικές αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι οι ανάγκες για ικανότητα και για σχέσεις με άλλους σε επίπεδο πεδίου και η ανάγκη για ικανότητα σε επίπεδο κατάστασης προέβλεψαν την αναζωογόνηση/θετική δέσμευση. Η ανάγκη για ικανότητα σε επίπεδο πεδίου προέβλεψε το αίσθημα γαλήνης. Η ανάγκη για σχέσεις με άλλους σε επίπεδο κατάστασης προέβλεψε αρνητικά τη σωματική εξάντληση. Επιπρόσθετα, όλα τα συναισθήματα προβλέφθηκαν και από την υποστήριξη της αυτονομίας από το γυμναστή σε επίπεδο κατάστασης. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν τις υποθέσεις της θεωρίας των βασικών ψυχολογικών αναγκών στο πλαίσιο της θεωρίας του αυτό-καθορισμού αναφορικά με τα συγκεκριμένα ασκησιογενή συναισθήματα.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Self-determination theory
Αυτονομία
Σχέσεις με άλλους, Ψυχολογικές αντιδράσεις στην άσκηση
Φυσική δραστηριότητα
Competence
Physical activity
Affective reactions to exercise
Ικανότητα
Autonomy
Θεωρία του αυτό-καθορισμού
Relatedness

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2011-10-31T18:43:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, vol.28 [2008] p.10-31 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.