Παράγοντες που επηρεάζουν ανασταλτικά την ανάμιξη σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράγοντες που επηρεάζουν ανασταλτικά την ανάμιξη σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού

Αλεξανδρής, Κωνσταντίνος
Θεοδωράκης, Νικόλαος
Πανοπούλου, Καλλιόπη
Βλαχόπουλος, Συμεών

Σκοπός της εργασίας ήταν η εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας των «Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής» (Alexandris & Caroll, 1997) και η διερεύνηση του ρόλου των ανασταλτικών παραγόντων στα επίπεδα ανάμειξης συμμετεχόντων σε οργανωμένα προγράμματα παραδοσιακού χορού. Για τη διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων και των επιπέδων ανάμειξης χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα των «Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής» (Alexandris & Carroll, 1997) και η ελληνική έκδοση της κλίμακας «Ανάμειξης στην Αναψυχή» (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παραγοντική δομή και την εσωτερική συνοχή των ερωτημάτων της κλίμακας των «Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής». Επίσης, βρέθηκε ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες προβλέπουν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό των επιπέδων ανάμειξης σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού. Γενικά φαίνεται ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη των επιπέδων ανάμιξης σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού.
The purpose of the study was to evaluate the psychometric properties of the Leisure Constraints scale (Alexandris & Caroll, 1997) and to delineate the role of leisure constrains in determining levels of involvement in leisure traditional dancing activities. The participants completed the Leisure Constraints scale (Alexandris & Caroll, 1997) and the Leisure Involvement scale (Kyle et al., 2003). The data supported the factor structure and the internal consistency of the Leisure Constraints scale. Further, the constraint dimensions predicted a considerable amount of variance of involvement in traditional dancing activities. Overall, leisure constraints do seem to play a significant role in the prediction of levels of involvement in the context of traditional dancing activities.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Traditional Dance
Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση
Confirmatory Factor Analysis
Involvement
Ανάμειξη
Παραδοσιακός Χορός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2011-11-02T14:16:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό / Inquiries in Sport and Physical Education, vol.6 [2008] p.212-221 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.