Η σχέση μεταξύ της ταύτισης και της αφοσίωσης των φιλάθλων στον επαγγελματικό αθλητισμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ σχέση μεταξύ της ταύτισης και της αφοσίωσης των φιλάθλων στον επαγγελματικό αθλητισμό

Νάσσης, Π.
Θεοδωράκης, Νικόλαος
Βλαχόπουλος, Συμεών
Αφθίνος, Γ.

The present study, based on social identity theory, examined the relationship between fan identification and loyalty in prodessional sports. 128 Greek university students participated in the study. Linear regression analyses showed that team identification predicted to a considerable extent various important fan behaviors: (a) the number of games of their favorite team attended in the last season, (b) the number of years fans follow their favorite team and (c) the frequency fans follow their favorite team trough television / radio / newspapers. Overall, the study’s results provided evidence of the importance of team identification in predicting fans’ behavioral loyalty.
Η παρούσα μελέτη, βασισμένη στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, εξέτασε τη σχέση των επιπέδων της ταύτισης 128 Ελλήνων φοιτητών φιλάθλων με την ομάδα τους με δείκτες της αφοσίωσής τους στην ομάδα τους. Οι αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι τα επίπεδα ταύτισης προέβλεψαν σε σημαντικό βαθμό (α) τον αριθμό αγώνων της αγαπημένης τους ομάδας που παρακολούθησαν την τελευταία αγωνιστική περίοδο, (β) τον αριθμό ετών παρακολούθησης της αγαπημένης τους ομάδας και (γ) τη συχνότητα παρακολούθησης της αγαπημένης τους ομάδας από την τηλεόραση / ραδιόφωνο / εφημερίδα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την σημαντικότητα των επιπέδων ταύτισης των φιλάθλων με την ομάδα τους ως καθοριστικό παράγοντα των επιπέδων αφοσίωσης στην ομάδα τους ορισμένη ως συμπεριφορά.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Behavioral loyalty
Συμπεριφορά φιλάθλων
Fan behavior
Αφοσίωση φιλάθλων
Ταύτιση φιλάθλων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2011-11-02T14:26:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό - Inquiries in Sport and Physical Education, vol.5 no. 3 [2007] p.396-404 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.