Uroperitoneum and bilateral renal rupture in a buck following urethral and urinary bladder obstruction due to carbonate apatite/struvite urolithiasis

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟυροπεριτόναιο και αμφοτερόπλευρη ρήξη νεφρών σε τράγο λόγω έμφραξης ουροδόχου και ουρήθρας από λίθους καρβονικού απατίτη/στρουβίτη
Uroperitoneum and bilateral renal rupture in a buck following urethral and urinary bladder obstruction due to carbonate apatite/struvite urolithiasis

Loukopoulos, Panagiotis
Tsagkari, Kalliopi
Siarkou, Victoria
Giadinis, Nektarios

Η ουρολιθίαση απαντάται σπανιότερα στις αίγες από ό,τι σε άλλα μηρυκαστικά. Όταν συνοδεύεται από μερική ή πλήρη έμφραξη της κατώτερης ουροφόρου οδού, είναι δυνατό, χωρίς έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, να οδηγήσει σε ρήξη της ουρήθρας ή της κύστης, αζωθαιμία και θάνατο. Περιγράφεται περιστατικό πλήρους έμφραξης της ουρήθρας και ουροδόχου κύστης από λίθους απατίτη/στρουβίτη σε τράγο, η οποία οδήγησε σε αμφοτερόπλευρη ρήξη των νεφρών και ουροπεριτόναιο, ευρήματα τα οποία συνιστούν ασυνήθη παρουσίαση ουρολιθίασης σε τράγο. Τράγος από ποίμνιο από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης προσκομίστηκε το Μάϊο του 2011 με ιστορικό δυσουρίας αρχικά, που εξελίχθηκε σε ανουρία. Παρόμοιο πρόβλημα είχε (σε μικρότερο βαθμό) και ο άλλος τράγος της εκτροφής. Τα ζώα της εκτροφής διατρέφονταν με σανό μηδικής, άχυρο και μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών εμπορίου, ενώ κάποιες ώρες της ημέρας έβοσκαν στους γύρω βοσκοτόπους. Τους τελευταίους 2 μήνες τα ζώα υδρεύονταν από πηγάδι που υπήρχε στην εκτροφή. Η θρεπτική κατάσταση του ζώου ήταν καλή. Κατά τη νεκροτομική εξέταση διαπιστώθηκε ερύθημα στην περινεϊκή περιοχή και σοβαρού βαθμού διάταση της κοιλίας λόγω συλλογής μεγάλης ποσότητας υγρού πλούσιου σε ινική και μορφολογικά συμβατού με ούρο (ουροπεριτόναιο). Παρατηρήθηκε αμφοτερόπλευρη ρήξη των νεφρών, το παρέγχυμα των οποίων ήταν μαλακό και σε σημαντική έκταση πολτοποιημένο. Διαπιστώθηκε η παρουσία δεκάδων σφαιρικών λείων κιτρινοπράσινων λίθων διαμέτρου 1 mm ως 1.5 cm στην ουροδόχο κύστη και σε μεγάλο μέρος της ουρήθρας, πλήρης έμφραξη της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης, έντονη διάταση της ουροδόχου κύστης η οποία έφερε μεγάλης διαμέτρου αιμορραγικές εστίες, και αιμοραγικό υλικό σε όλο το μήκος της ουρήθρας. Κατά το μικροβιολογικό έλεγχο δειγμάτων από την ουρήθρα, οι καλλιέργειες που επιχειρήθηκαν σε κοινά και ειδικά υποστρώματα για Gram θετικά και Gram αρνητικά βακτήρια υπό αερόβιες συνθήκες ήταν αρνητικές. Η χημική ανάλυση των ουρολίθων έδειξε ότι αποτελούνται από άλατα καρβονικού-φωσφορικού ασβεστίου (απατίτης) κατά 60% και από άλατα εξαϋδρικού εναμμωνίου φωσφορικού μαγνησίου (στρουβίτης) κατά 40%. Η ουρολιθίαση σε τράγο είναι δυνατό να οφείλεται σε λίθους καρβονικού απατίτη/στρουβίτη. Αμφοτερόπλευρη ρήξη νεφρών λόγω ουρολιθίασης αναφέρεται σπάνια στο ζωϊκό αυτό είδος.
Urolithiasis is encountered less frequent in goats compared to other ruminants. When followed by lower urinary tract obstruction, it may, if not diagnosed and treated early, lead to urethral or bladder rupture, azotaemia and death. We describe a case of obstructive carbonate apatite/struvite urolithiasis in a buck, causing complete urethral and bladder blockage followed by bilateral renal rupture and uroperitoneum. A buck from a herd from Asvestohori, Thessaloniki, was presented in May 2011 with a history of dysuria that had progressed to anuria. The other buck of the herd showed similar signs albeit to a smaller degree. The animals were fed straw, alfalfa hay, and commercial concentrates, and were allowed to graze for a few hours daily. The last two months the water supplied to the animals came from a well within the farm compounds. On necropsy, perineal erythema, severe abdominal distention due to severe uroperitoneum and bilateral renal rupture were noted. A large number of spherical smooth olive-green stones 1mm-1.5cm in diameter were present in the bladder and urethra, causing their complete obstruction, severe distention of the bladder, and heamorrhagic content throughout the urethral lumen. Bacterial culture of urethral samples in aerobic conditions was negative. Chemical analysis showed that the uroliths were composed of struvite (40%) and carbonate apatite (60%). Conclusions Urolithiasis in the buck may be due to carbonate apatite-struvite uroliths. Bilateral renal rupture due to obstructive urolithiasis is rarely reported in the goat.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Pathology
Αίγα
Τράγος
Urolithiasis
Uroperitoneum
Necropsy
Small ruminant health management
Goat
Νεκροψία
Μικρά μηρυκαστικά
Ουρολιθίαση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2012-05-04T09:54:00Z
2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

, [2012] p.7tiii183 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.