Obstructive urolithiasis and hydronephrosis in a pet rabbit

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοObstructive urolithiasis and hydronephrosis in a pet rabbit

Loukopoulos, Panagiotis
Komninou, Anastasia
Danika, E.S.
Thomas, L.A.
Patsikas, Michail

Οι ουρολιθιάσεις συναντώνται συχνά στα κατοικίδια κουνέλια και σχετίζονται με τη διατροφή, φλεγμονή, ανεπαρκή πρόσληψη νερού, μεταβολικά νοσήματα και γενετική προδιάθεση. Οι λίθοι εντοπίζονται συχνότερα στην ουροδόχο κύστη και στην ουρήθρα και πιο σπάνια στους ουρητήρες και τη νεφρική πύελο. Στην ανακοίνωση, αυτή παρουσιάζεται περιστατικό ουρολιθίασης με πολλαπλούς ουρόλιθους και ετερόπλευρη υδρονέφρωση. Κουνέλι, αρσενικό, ηλικίας 2,5 ετών και βάρους 1,5 Kg, προσκομίστηκε με συμπτώματα αιφνίδιας χωλότητας στα οπίσθια άκρα. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε κατάπτωση, ταχύπνοια, ήπια διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας και παρουσία σκληρής μάζας κατά την ψηλάφηση. Από τα ακτινογραφήματα και την υπερηχοτομογραφική εξέταση της κοιλίας διαπιστώθηκε η παρουσία λίθων στη νεφρική πύελο και στους δύο νεφρούς, διόγκωση του αριστερού νεφρού και παρουσία λίθου στο μέσο του αριστερού ουρητήρα με διάτασή του κεντρικά. Από τον αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση με λεμφοπενία, θρομβοκυττάρωση και οριακά χαμηλή τιμή αιματοκρίτη ενώ από το βιοχημικό έλεγχο αύξηση σφαιρινών, αζώτου, ουρίας, κρεατινίνης, γλυκόζης, ολικής χολερυθρίνης, γαλακτικής δεϋδρογονάσης και κρεατινικής κινάσης καθώς επίσης υπερασβεστιαιμία, υπερκαλιαιμία και υποφωσφαταιμία. Συστήθηκε επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση με χορήγηση ορών (LR’s και δεξτρόζης 5%), αντιβιοτικών, αντιφλεγμονωδών, προκινητικών και γαστροπροστατευτικών φαρμάκων και διατροφή δια της βίας. Από την επανάληψη των αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, δύο ημέρες μετά, διαπιστώθηκε μείωση των τιμών της κρεατινίνης και του καλίου, ενώ η αζωθαιμία επέμενε και το ζώο κατέληξε. Στη νεκροτομική εξέταση διαπιστώθηκαν στικτές αιμορραγίες και αποχρωματισμός του ήπατος, και οροαιματηρό υγρό στη θωρακική κοιλότητα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε διόγκωση του αριστερού νεφρού και παρουσία λίθων στην πύελο και στον ουρητήρα, ενώ ο δεξιός νεφρός είχε συρρικνωθεί και στην πύελό του εντοπίστηκε λίθος. Από την ιστοπαθολογική εξέταση διαπιστώθηκε χρόνια, σοβαρή, διάχυτη, διάμεση νεφρίτιδα, σοβαρό υπο-επιθηλιακό οίδημα και σπειραματική εκφύλιση στο δεξιό νεφρό. Στον αριστερό νεφρό παρατηρήθηκε διάταση σημαντικού αριθμού ουροφόρων σωληναρίων, εκφύλιση των σπειραμάτων και ήπια, χρόνια, διάμεση νεφρίτιδα. Οι ουρολιθιάσεις δεν είναι σπάνιες στα κουνέλια, αλλά η πολλαπλή λιθίαση των νεφρών και του ουρητήρα δεν αναφέρεται συχνά. Η λήψη προληπτικών μέτρων, η έγκαιρη διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση (εφόσον είναι δυνατόν) μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή του ζώου.
A case of obstructive urolithiasis with multiple calculi and unilateral hydronephrosis is presented. A 2.5 year old, intact male rabbit, weighing 1.5kg, was admitted due to a sudden onset of hind legs lameness. On clinical examination tachypnea and depression were noted and an abdominal hard (2x2cm) mass was palpated. Radiography and ultrasonography revealed uroliths in both kidneys and the left ureter, with dilatation of the latter cranially to the calculus. CBC revealed neutrophilia, lymphopenia, thrombocytosis and mild anemia. Biochemistry showed increased globulins, urea nitrogen, creatinine, glucose, bilirubin, lactate dehydrogenase and creatine kinase, as well as hypocalcaemia, hyperkalaemia and hypophosphataemia. Supportive treatment with fluid therapy, antibiotics, NSAIDs, procinetic and gastroprotectans was administered but 2 days later the animal died due to severe azotemia. Post mortem examination revealed multifocal hemorrhagic lesions and discoloration of the liver, sero- haemorrhagic fluid in the thoracic cavity, left kidney enlargement, shrinkage of the right kidney with liths in the renal pelvis. Histologic examination revealed chronic severe diffuse interstitial nephritis, severe subepithelial edema and glomerular degeneration in the right kidney and dilatation of a significant number of urinary tubules, glomerular degeneration and mild chronic interstitial nephritis of the left kidney. Lithiasis is a common cause of renal disease in pet rabbits; however multiple lithiases of kidneys and ureter are rarely reported. It should always be treated as an emergency, while prevention, early diagnosis and surgical treatment (when possible) may be crucial for the animal’s life.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Pathology
Zoological medicine
Necropsy
Rabbit

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2012-05-04T10:07:06Z
2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

, [2012] p.6t4183 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.