Γιώργος Γεραλής: μια όψιμη φωνή του μετασυμβολισμού στην πρώτη μεταπολεμική γενιά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓιώργος Γεραλής: μια όψιμη φωνή του μετασυμβολισμού στην πρώτη μεταπολεμική γενιά

Φρουζάκης, Κωνσταντίνος Α.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Geralis
Symbolism
Συμβολισμός στη λογοτεχνία
Μετασυμβολισμός
Post-symbolism
Γεραλής
Πρώτη μεταπολεμική γενιά
Γεραλής, Γιώργος, 1917-
Νεοελληνική ποίηση, Ιστορία και κριτική, 20ος αιώνας
First postwar poetic generation
Symbolism in literature
Greek poetry, Modern, History and criticism, 20th century
Συμβολισμός
Νεοσυμβολισμός


Ελληνική γλώσσα

2012-05-25T08:40:03Z
2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.