Διερεύνηση παραγόντων ανθεκτικότητας και ψυχικής λειτουργικότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση παραγόντων ανθεκτικότητας και ψυχικής λειτουργικότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Νεάρχου Νίκη
Στογιαννίδου, Αριάδνη

Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας έχει δείξει τον αναμφίβολα σημαντικό ρόλο που παίζει η ανθεκτικότητα στην ικανότητα προσαρμογής καθώς και στην ομαλή ψυχική λειτουργικότητα των παιδιών (πχ Heller et al., 1999). Η μελέτη της ανθεκτικότητας έχει βασιστεί κατά κύριο λόγο σε δύο βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις: Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση η ανθεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου (πχ. Waaktaar & Torgersen, 2010) το οποίο δεν είναι στατικό και μπορεί να αξιολογηθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της πορείας του ατόμου (Rutter, 1993). Σύμφωνα με την δεύτερη προσέγγιση, η ανθεκτικότητα είναι μια δυναμική διεργασία κατά την οποία το άτομο λειτουργεί σε φυσιολογικά πλαίσια ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες (Alvord & Grados, 2005). Κάποιοι από τους παράγοντες που συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη διεργασία, όπως η υψηλή αυτοεκτίμηση, εντοπίζονται στο ίδιο το άτομο (πχ. Cicchetti et al., 1993), ενώ κάποιοι άλλοι εντοπίζονται στην οικογένεια (πχ. Romans et al., 1995) και στο κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου, όπως το δίκτυο των φίλων και το σχολείο όταν πρόκειται για παιδιά (πχ. Herrenkohl et al., 1994). Η παρούσα έρευνα , έχοντας ως βασικό θεωρητικό άξονα τη δεύτερη προσέγγιση, επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο ορισμένων παραγόντων που καθιστούν ένα παιδί ανθεκτικό σε σχέση με συγκεκριμένες αρνητικές εμπειρίες, όπως η συναισθηματική κακοποίηση/ παραμέληση από εκπαιδευτικό. Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές δημοτικού από δημόσια σχολεία που αναφέρουν εμπειρίες κακοποίησης από εκπαιδευτικό. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύπτουν ένα αξιοσημείωτο δίκτυο σχέσεων ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Εκπαιδευτικός
Μαθητές
Ανθεκτικότητα
Λειτουργικότητα
Συναισθηματική κακοποίηση
Ψυχική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-05-30T10:21:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.