Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και η χρήση πρότυπων και εφαρμοσμένων εμπειρικών υπό-εργαλείων διαχείρισης ως απαραίτητες συνιστώσες της επιτυχούς διαχείριση έργων σε διαρκώς μετασχηματιζόμενες επ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και η χρήση πρότυπων και εφαρμοσμένων εμπειρικών υπό-εργαλείων διαχείρισης ως απαραίτητες συνιστώσες της επιτυχούς διαχείριση έργων σε διαρκώς μετασχηματιζόμενες επ

Ζαπουνίδης, Κωνταντίνος Χ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Case study
Διαχείριση έργου
Μετασχηματισμός
Change management
Περιπτωσιολογική μελέτη
Διαχείριση αλλαγής
Motivation
Project management
Personnel management
Reformation
Διοίκηση προσωπικού
Παρακίνηση


Ελληνική γλώσσα

2012
2012-11-27T08:32:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.