Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου

Βαρσάμης, Δημήτριος Ν.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Two-variable Newton polynomial interpolation
Computational methods
Parallel computations
Παρεμβολή
Αντιστροφή πολυωνυμικού πίνακα δυο μεταβλητών
Πολυώνυμα
Ελεγχος, Θεωρία του
Πολυωνυμική Παρεμβολή Newton δυο μεταβλητών
Interpolation
Υπολογιστικές μέθοδοι
Inversion of two-variable polynomial matrix
Polynomials
Παράλληλη επεξεργασία
Control theory


Ελληνική γλώσσα

2012-11-27T09:35:00Z
2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.