Ο ρόλος των ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων στην άμυνα του οργανισμού έναντι βακτηριακών παθογόνων σε μοντέλα πειραματοζώων με σήψη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος των ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων στην άμυνα του οργανισμού έναντι βακτηριακών παθογόνων σε μοντέλα πειραματοζώων με σήψη

Χριστάκη, Ειρήνη Ι.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σηπτική καταπληξία
Natural Killer cells
Σηψαιμία
NK cells
septic shock
Septicemia
Pneumococcal pneumonia
Σηπτικό σοκ
Septic shock
Πνευμονία, Πνευμονιοκοκκική
Pneumonia, Pneumococcal
ΝΚ κύτταρα
Σήψη
Streptococcus pneumoniae
miRNA expression
NKT cells
Πνευμονιοκοκκική πνευμονία
Sepsis
Κύτταρα φυσικοί φονείς
ΝΚΤ κύτταρα
Πνευμονιόκοκκος


Ελληνική γλώσσα

2012-11-28T06:54:51Z
2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.