Μελέτη ανοσοσυμβατότητας μεταλλικών λεπτών υμενίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την in vitro ποσοτική μέτρηση C5 μετατρεπτικού ενζύμου του συμπληρώματος [C5c] με την τεχνική sandwich ELISA

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη ανοσοσυμβατότητας μεταλλικών λεπτών υμενίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την in vitro ποσοτική μέτρηση C5 μετατρεπτικού ενζύμου του συμπληρώματος [C5c] με την τεχνική sandwich ELISA

Janjić, Milka Jovan (Γιάνιτς Μίλκα Γιόβαν)

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

C5 μετατρεπτικό ένζυμο (C5c)
Immunocompatibility
Complement C5 convertase (C5c)
Ανοσοσυμβατότητα
Σάντουιτς ELISA
Sandwich ELISA


Ελληνική γλώσσα

2012
2012-11-29T08:54:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.